Úvod > Oddělení a ambulance nemocnice > Oddělení klinické biochemie > Seznam vyšetření

Cholesterol LDL

Úsek laboratoře: OKB    
Analytická metoda: výpočet
Jednotka: mmol/l  
Biologický materiál: -

Příprava pacienta

před odběrem:

-

Odběr:

-
Odběrový materiál:

-

Skladování před

transportem:

-

Časová dostupnost

vyšetření/výsledku:

  • Vyšetření STATIM i rutina 24 hodin denně
  • Výsledek STATIM: 60 minut
                            rutina: do 8 hodin od dodání vzorku do laboratoře

Referenční meze:

1 rok - 10 let:            1,00 - 2,50

10 - 15 let:                1,50 - 2,80

15 - 110 let:              2,00 - 3,00

Zdroj referenčních mezí:

Doporučení České společnosti klinické biochemie ČLS JEP a

České společnosti pro aterosklerózu ČLS JEP (hodnocení KVO).

Poznámka:

Výpočet dle Friedewalda pro s_Tg menší než 4,5 mmol/l

s_LDL = s_Chol - s_Tg/2,2 - s_HDL

 

K výpočtu LDL cholesterolu je třeba stanovit hladiny celkového a

HDL cholesterolu a triacylglycerolů.

zpět

 
 

velikost písma - A +