Úvod > Oddělení a ambulance nemocnice > Oddělení klinické biochemie > Seznam vyšetření

Cholesterol HDL

Úsek laboratoře: OKB    
Analytická metoda: fotometrie (přímé stanovení)
Jednotka: mmol/l  
Biologický materiál:
  • plazma (Li-heparin)
  • sérum

Příprava pacienta

před odběrem:

  • 24 hodin před odběrem: netučná racionální strava, nepít alkohol, nekouřit,

poslední večeře bez živočišných tuků

  • 12 hodin před odběrem: lačnit, nekouřit 

Odběr:

nesrážlivá krev (STATIM), srážlivá krev

Odběrový materiál:

Nesrážlivá krev: plast s heparinem lithným (zelená zátka)

Srážlivá krev: plast bez úprav, plast s akcelerátorem srážení (červená zátka) nebo

separačním gelem (zlatá zátka)

Skladování před

transportem/stabilita:

15 - 25°C

materiál by měl být dodán do laboratoře do 4 hodin od odběru

viz Encyklopedie laboratorní medicíny - preanalytika

Časová dostupnost

vyšetření/výsledku:

  • Vyšetření STATIM i rutina 24 hodin denně
  • Výsledek STATIM: 60 minut
                            rutina: do 8 hodin od dodání vzorku do laboratoře

Referenční meze:

1 den - 1 rok:             0,90 - 1,20

1 rok - 15 let:              0,95 - 1,50

15 - 110 let:      M       1,00 - 2,10

15 - 110 let:      Ž        1,20 - 2,70

Zdroj referenčních mezí:

Doporučení České společnosti klinické biochemie ČLS JEP a

České společnosti pro aterosklerózu ČLS JEP (hodnocení KVO).

zpět

 
 

velikost písma - A +