Úvod > Oddělení a ambulance nemocnice > Oddělení klinické biochemie > Seznam vyšetření

Borrelie IgM (Borrelia burgdorferi sensu lato)

Úsek laboratoře: IAL    
Analytická metoda:

chemiluminiscenční imunoanalýza (CLIA),

analyzátor Liaison, DiaSorin

Jednotka: výsledek uváděn jako index pozitivity 
Biologický materiál:

sérum

Příprava pacienta

před odběrem:

není nutná

Odběr:

srážlivá krev

Odběrový materiál:

Srážlivá krev: plast bez úprav, plast s akcelerátorem srážení (červená zátka) nebo

separačním gelem (zlatá zátka)

Skladování před

transportem/stabilita:

15 - 25°C

materiál by měl být dodán do laboratoře do 2 hodin od odběru

viz Encyklopedie laboratorní medicíny - preanalytika

Časová dostupnost

vyšetření/výsledku:

  • Vyšetření 1 - 2x týdně, dle množství vzorků
  • Výsledky dostupné do  7 - 10 dní od dodání vzorku do laboratoře

Hodnocení:

< 0,89               negativní

0,90 - 1,09       hraniční

> 1,1                 pozitivní

Referenční meze: 1 den - 110 let:          negativní
Poznámka:
  • Anti-Borrelia IgM se začínají objevovat obvykle za 14 - 21 dní po průniku borrelií do organismu. Přítomnost samotných IgM bez IgG bývá při primární LB (erythema migrans), v námi používaných testech se ale obvykle záhy přidává IgG odpověď, takže již na počátku sekundárních forem LB bývá přítomna jak IgM, tak i IgG odpověď. IgM se dále mohou objevovat při chronické aktivní infekci, jejich výskyt tu je ale velmi nepravidelný. Měření IgM je zatíženo větším počtem falešně pozitivních výsledků nežli měření IgG, při pochybnostch pomůže dovyšetření protilátek metodou Westernblot. Profil protilátkové odpovědi při LB může vykazovat značnou variabilitu a je třeba jej posuzovat vždy v klinickém kontextu - přehled možných variabilit protilátkové odpovědi viz informace Oddělení klinické mikrobiologie, Oblastní nemocnice Mladá Boleslav. 
  • Výsledek doplňuje slovní hodnocení.

zpět

 
 

velikost písma - A +