Úvod > Oddělení a ambulance nemocnice > Oddělení klinické biochemie > Seznam vyšetření

Borrelie IgG (Borrelia burgdorferi sensu lato)

Úsek laboratoře: IAL    
Analytická metoda:

chemiluminiscenční imunoanalýza (CLIA),

analyzátor Liaison, DiaSorin

Jednotka: AU/ml
Biologický materiál:

sérum

Příprava pacienta

před odběrem:

není nutná

Odběr:

srážlivá krev

Odběrový materiál:

Srážlivá krev: plast bez úprav, plast s akcelerátorem srážení (červená zátka) nebo

separačním gelem (zlatá zátka)

Skladování před

transportem/stabilita:

15 - 25°C

materiál by měl být dodán do laboratoře do 2 hodin od odběru

viz Encyklopedie laboratorní medicíny - preanalytika

Časová dostupnost

vyšetření/výsledku:

  • Vyšetření 1 - 2x týdně, dle množství vzorků
  • Výsledky dostupné do 7 - 10 dnů od dodání vzorku do laboratoře

Hodnocení:

< 9,9                  negativní

10,0 - 14,9        hraniční

> 15,0                pozitivní

Referenční meze: 1 den - 110 let:          negativní
Poznámka:
  • Přítomnost anti-Borrelia IgG v námi používaném testu je vysoce senzitivním i specifickým markerem kontaktu s LB. Výskyt samotných IgG při absenci IgM nejčastěji odpovídá pasivně přetrvávajícím protilátkám pro starším (často klinicky nevýznamném) kontaktu s infekcí. Vysoké hladiny IgG při absenci IgM však bývají i při chronické infekci (terciální formy LB), vzácněji i při sekundární infekci. Pro rozlišení, jedná-li se o chronickou infekci či anamnestické protilátky, může pomoci dovyšetření protilátek metodou Westernblot. Profil protilátkové odpovědi při LB může vykazovat značnou variabilitu a je třeba jej posuzovat vždy v klinickém kontextu - přehled možných variabilit protilátkové odpovědi viz informace Oddělení klinické mikrobiologie, Oblastní nemocnice Mladá Boleslav
  • Při hladině IgG vyšší než 200 AU/ml odesíláme, po dohodě s žádajícím lékařem, na vyšetření Westernblot na Oddělení klinické mikrobiologie, Oblastní nemocnice Mladá Boleslav.
  • Výsledek doplňuje slovní hodnocení.

zpět

 
 

velikost písma - A +