Úvod > Oddělení a ambulance nemocnice > Oddělení klinické biochemie > Seznam vyšetření

BNP (natriuretický peptid typu B)

Úsek laboratoře: OKB    
Analytická metoda:

chemiluminiscenční imunoanalýza (CLIA),

analyzátor DxI Beckman Coulter

Jednotka: ng/l  
Biologický materiál:
  • plazma (EDTA)

Příprava pacienta

před odběrem:

není nutná, odběr vhodný ráno nalačno

 

Odběr:

  • pouze nesrážlivá krev  
  • zabránit hemolýze
Odběrový materiál:

Nesrážlivá krev: plast s K3EDTA (fialová zátka)

Skladování před

transportem/stabilita:

15 - 25°C

materiál by měl být dodán do laboratoře do 2 hodin od odběru

viz Encyklopedie laboratorní medicíny - preanalytika

Časová dostupnost

vyšetření/výsledku:

  • Vyšetření STATIM i rutina 24 hodin denně
  • Výsledek STATIM: 60 minut
                            rutina: do 8 hodin od dodání vzorku do laboratoře

Referenční meze:

1 den - 110 let:    1,0 - 100,0

Zdroj referenčních mezí: příbalový leták výrobce reagencie
Poznámka:

Vzorek je nutné centrifugovat v chlazené centrifuze do 2 hodin

od odběru a plazmu ihned analyzovat.

Nelze analyzovat hemolytické vzorky!

Nelze doordinovat! 

zpět

 
 

velikost písma - A +