Úvod > Oddělení a ambulance nemocnice > Oddělení klinické biochemie > Seznam vyšetření

Bílkovina celková (sérum, plazma)

Úsek laboratoře: OKB    Akreditováno
Analytická metoda: fotometrie (Biuret)
Jednotka: g/l  
Biologický materiál:
  • plazma (Li-heparin)
  • sérum

Příprava pacienta

před odběrem:

není nutná, odběr vhodný ráno nalačno

 

Odběr:

  • nesrážlivá krev (STATIM), srážlivá krev
  • vhodné je dodržovat stejnou polohu při odběru 
  • zabránit venostáze
Odběrový materiál:

Nesrážlivá krev: plast s heparinem lithným (zelená zátka)

Srážlivá krev: plast bez úprav, plast s akcelerátorem srážení (červená zátka) nebo separačním gelem (zlatá zátka)

Skladování před

transportem/stabilita:

15 - 25°C

materiál by měl být dodán do laboratoře do 4 hodin od odběru

viz Encyklopedie laboratorní medicíny - preanalytika

Časová dostupnost  vyšetření/výsledku:

  • Vyšetření STATIM i rutina 24 hodin denně
  • Výsledek STATIM: 60 minut
                            rutina: do 8 hodin od dodání vzorku do laboratoře

Referenční meze:

1 den - 1 měsíc:    46,0 - 68,0

1 měsíc - 1 rok:     50,0 - 71,0

1 rok - 15 let:          60,0 - 80,0

15 - 110 let:            64,0 - 81,0

Zdroj referenčních mezí: T. Zima, Laboratoní diagnostika, 2. vydání, Galén, Praha 2009
Poznámka:

Hodnoty vestoje jsou cca o 10% vyšší než vleže.

Hodnoty v plazmě jsou vyšší o hladinu fibrinogenu (cca 3 g/l).

zpět

 
 

velikost písma - A +