Úvod > Oddělení a ambulance nemocnice > Oddělení klinické biochemie > Seznam vyšetření

Bílkovina celková (moč)

Úsek laboratoře: OKB    
Analytická metoda: fotometrie (Pyrogallolová červeň)
Jednotka: g/l, g/24 h  
Biologický materiál:
  • moč (jednorázová)
  • moč (sbíraná za 24 hodin)

Příprava pacienta

před odběrem:

  • vzorek moči po očistě zevního genitálu
  • sběr moči - viz Laboratorní příručka, Pokyny pro pacienty 

Odběr:

  • Jednorázová moč - nejlépe vzorek první ranní moči
  • Sbíraná moč - sběr za 24 hodin, do laboratoře dodat pouze

      vzorek celkového nasbíraného množství. Dobu sběru (hod) a

      celkové nasbírané množství (ml) uvést na žádanku.

Odběrový materiál:

Plast bez úprav, kónické dno - (žlutá nebo modrá zátka)

Skladování před

transportem/stabilita:

Jednorázová moč: 15 - 25°C 

Vzorek dodat do laboratoře do 4 hodin od odběru.

Sbíraná moč: skladovat na chladném (2 - 8°C) a tmavém místě.

Vzorek celkového množství dodat do laboratoře do 24 hodin od ukončení sběru.

viz Encyklopedie laboratorní medicíny - Preanalytika

Časová dostupnost

vyšetření/výsledku:

  • Vyšetření denně 24 hodin
  • Výsledky dostupné do 8 hodin od dodání vzorku do laboratoře 

Referenční meze:

1 měsíc - 15 let:     0 - 0,120 g/24 h

15 - 110 let:             0 - 0,150 g/24 h

Zdroj referenčních mezí:

T. Zima, Laboratoní diagnostika, 2. vydání, Galén, Praha 2009

příbalový leták výrobce reagencie

zpět

 
 

velikost písma - A +