Úvod > Oddělení a ambulance nemocnice > Oddělení klinické biochemie > Seznam vyšetření

Anti-TSH receptory (TRAK)

Úsek laboratoře:

IAL    
Analytická metoda:

radioreceptorová analýza (RRA), f. Immunotech

analyzátor Berthold, f. Beckman Coulter

Jednotka:

U/l

Biologický materiál:

sérum

Příprava pacienta

před odběrem:

není nutná, odběr vhodný ráno nalačno

Odběr:

Srážlivá krev

Odběrový materiál:

Srážlivá krev: plast bez úpravy, plast s akcelerátorem (červená zátka)

nebo s akcelerátorem srážení (zlatá zátka) 

Skladování před

transportem/stabilita:

do 20°C

materiál by měl být dodán do laboratoře do 2 hodin od odběru

viz Encyklopedie laboratorní medicíny - preanalytika

Časová dostupnost

vyšetření/výsledku:

  • Vyšetření 1x týdně - 1x za 14 dní, dle množství vzorků
  • Výsledky dostupné do 14 dnů od dodání vzorku do laboratoře
 Referenční meze:

1 den – 110 let:    

< 1,0 U/l negativní

1,0 - 1,5 U/l hraniční

> 1,5 U/l pozitivní

Zdroj referenčních mezí: Příbalový leták výrobce reagencie.
Poznámka:

Lze doordinovat v den odběru!

Nedochází k interferenci s anti-Tg a anti-TPO.

zpět

 
 

velikost písma - A +