Úvod > Oddělení a ambulance nemocnice > Oddělení klinické biochemie > Seznam vyšetření

Apolipoprotein A-1 (Apo A1)

Úsek laboratoře:

OKB    
Analytická metoda: imunoturbidimetrie
Jednotka:

g/l

Biologický materiál:

sérum

Příprava pacienta

před odběrem:

není nutná, odběr vhodný ráno nalačno

Odběr:

srážlivá krev

Odběrový materiál:

Srážlivá krev: plast bez úpravy, plast s akcelerátorem (červená zátka)

nebo s akcelerátorem srážení (zlatá zátka) 

Skladování před

transportem/stabilita:

15 - 25°C

materiál by měl být dodán do laboratoře do 4 hodin od odběru

viz Encyklopedie laboratorní medicíny - preanalytika

Časová dostupnost

vyšetření/výsledku:

  • Vyšetření denně 24 hodin
  • Výsledky dostupné do 8 hodin od dodání vzorku do laboratoře
 Referenční meze:

1 den – 2 měsíce:             0,1 – 0,5
2 měsíce – 110 let:   M     1,0 – 1,8
2 měsíce – 110 let:   Ž      1,2 – 2,3

Zdroj referenčních mezí: Příbalový leták výrobce reagencie.

zpět

 
 

velikost písma - A +