Úvod > Oddělení a ambulance nemocnice > Oddělení klinické biochemie > Seznam vyšetření

Antierytrocytární protilátky - screening - metodou NAT

Úsek laboratoře: HTO
Analytická metoda: aglutinace
Biologický materiál:

krev (nesrážlivá)

Příprava pacienta

před odběrem:

není nutná

Odběr:

  • nesrážlivá krev
  • zachovat poměr mezi krví a protisrážlivým činidlem
Odběrový materiál:

Nesrážlivá krev: plast s K3EDTA (fialová zátka)

Skladování před

transportem/stabilita:

Při dodání do laboratoře do 4 hodin lze skladovat při 15 - 25 °C, při pozdějším dodání skladovat při 2 - 8°C.

Časová dostupnost

vyšetření/výsledku:

  • Vyšetření STATIM i rutina 24 hodin denně
  • Výsledek STATIM: 60 minut
                            rutina: do 8 hodin od dodání vzorku do laboratoře
Hodnocení:

negativní / pozitivní

Referenční meze: 1 den - 110 let:   negativní
Poznámka:
  • Lze vyšetřit do 72 hodin od odběru, pokud byl vzorek plné krve (EDTA) prokazatelně skladován při 2 - 8°C a pacientovi nebyly během této doby podány transfúzní přípravky.
  • Při prvním pozitivním nálezu je vyžádán nový odběr (6 ml krve odebrané do EDTA, tj. 1 velká zkumavka) a zaslán k identifikaci protilátek do smluvní laboratoře.

zpět

 
 

velikost písma - A +