Úvod > Oddělení a ambulance nemocnice > Oddělení klinické biochemie > Seznam vyšetření

Anti-Xa aktivita (LMWH)

Úsek laboratoře: HTO
Analytická metoda: koagulačně
Jednotka: IU/ml
Biologický materiál:

plazma (Na-citrát)

Příprava pacienta

před odběrem:

  • odběr vhodný ráno nalačno
  • odběr musí být proveden 4 hodiny po aplikaci dávky LMWH

Odběr:

  • nesrážlivá krev
  • zachovat poměr mezi krví a protisrážlivým činidlem
Odběrový materiál:

Nesrážlivá krev: plast s Na-citrátem (modrá zátka)

Skladování před

transportem/stabilita:

15 - 25°C

materiál musí být zpracován do 2 hodin od odběru

Časová dostupnost

vyšetření/výsledku:

  • Vyšetření STATIM i rutina 24 hodin denně
  • Výsledek STATIM: 120 minut
                            rutina: 8 hodin

Referenční meze:

0,00 - 0,10 IU/ml    fyziologické rozmezí pro neléčené pacienty

 

Orientační rozmezí pro pacienty léčené LMWH preparáty:

0,20 - 0,40 IU/ml    profylaxe 

0,50 - 1,00 IU/ml    terapie 

0,50 - 1,20 IU/ml    terapie (Clexane)

 

Referenční rozmezí je orientační, záleží na druhu a dávce LMWH preparátu.

Zdroj referenčních mezí: odborná literatura
Poznámka:

Lze dodordinovat do 4 hodin od odběru

Interference:

nelze stanovit ve vzorcích hemolytické a chylózní plazmy a ve vzorcích, kde nebyl dodržen poměr krve a antikoagulačního činidla

zpět

 
 

velikost písma - A +