Úvod > Oddělení a ambulance nemocnice > Oddělení klinické biochemie > Seznam vyšetření

Anti-HIV 1, 2, p 24

Úsek laboratoře: IAL    
Analytická metoda:

chemiluminiscenční imunoanalýza (CLIA),

analyzátor DxI Beckman Coulter

Jednotka: -
Biologický materiál:

sérum

Příprava pacienta

před odběrem:

není nutná

Odběr:

srážlivá krev

Odběrový materiál:

Srážlivá krev: plast bez úprav, plast s akcelerátorem srážení (červená zátka) nebo

separačním gelem (zlatá zátka)

Skladování před

transportem/stabilita:

15 - 25°C

materiál by měl být dodán do laboratoře do 2 hodin od odběru

viz Encyklopedie laboratorní medicíny - preanalytika

Časová dostupnost

vyšetření/výsledku:

  • Vyšetření denně 24 hodin
  • Výsledky dostupné v den dodání vzorku do laboratoře
Hodnocení: negativní / reaktivní

Referenční meze:

1 den - 110 let:      negativní

Poznámka:
  • Marker kontaktu s virem HIV. Kombinovaný průkaz protilátek a antigenémie zkracuje dobu mezi počátkem infekce a sérologickou prokazatelností infekce. Přesto však platí, že negativí výsledek testu infekci, zejména v prvních týdnech po předpokládané expozici, nevylučuje.
  • Vzorky s výsledkem reaktivním (pozitivním) a hraničním se odesílají na konfirmaci do referenční laboratoře SZÚ. Na konfirmační vyšetření je třeba minimálně 0,5 ml séra (ideálně 0,75 - 1,0 ml).
  • Podléhá hlášení na hygienickou stanici.

zpět

 
 

velikost písma - A +