Úvod > Oddělení a ambulance nemocnice > Oddělení klinické biochemie > Seznam vyšetření

Anti-HBs

Úsek laboratoře: IAL    
Analytická metoda:

chemiluminiscenční imunoanalýza (CLIA),

analyzátor DxI Beckman Coulter

Jednotka: IU/l
Biologický materiál:

sérum

Příprava pacienta

před odběrem:

není nutná

Odběr:

srážlivá krev

Odběrový materiál:

Srážlivá krev: plast bez úprav, plast s akcelerátorem srážení (červená zátka) nebo

separačním gelem (zlatá zátka)

Skladování před

transportem/stabilita:

15 - 25°C

materiál by měl být dodán do laboratoře do 2 hodin od odběru

viz Encyklopedie laboratorní medicíny - preanalytika

Časová dostupnost

vyšetření/výsledku:

  • Vyšetření denně 24 hodin
  • Výsledky dostupné v den dodání vzorku do laboratoře
Hodnocení: negativní / pozitivní

Referenční meze:

1 den - 110 let:           < 10,0      

Poznámka:

Marker ukončené infekce VHB a marker postvakcinační imunity.

Za protektivní jsou obecně považovány hladiny anti-HBs protilátek vyšší nežli 10 IU/l. U osob, u nichž dojde po vakcinaci k dostatečné tvorbě protilátkové odpovědi, ale ta časem vymizí, však může být protektivní imunita přítomna i klesne-li hladina anti-HBs pod 10 IU/l. Stanovení hladiny anti-HBs 1 - 4 měsíce po ukončení vakcinace může být použito k odhadu účinnosti vakcinace. Postvakcinační hladiny vyšší nežli 100 IU/l jsou považovány za plně protektivní, je-li hladina protilátek 10 - 100 IU/l je ke zvážení revakcinace jednou dávkou vakcíny.

zpět

 
 

velikost písma - A +