Úvod > Oddělení a ambulance nemocnice > Oddělení klinické biochemie > Seznam vyšetření

Anti-HBc IgG

Úsek laboratoře: IAL    
Analytická metoda:

chemiluminiscenční imunoanalýza (CLIA),

analyzátor DxI Beckman Coulter

Jednotka: výsledek uváděn jako index pozitivity 
Biologický materiál:

sérum

Příprava pacienta

před odběrem:

není nutná

Odběr:

srážlivá krev

Odběrový materiál:

Srážlivá krev: plast bez úprav, plast s akcelerátorem srážení (červená zátka) nebo

separačním gelem (zlatá zátka)

Skladování před

transportem/stabilita:

15 - 25°C

materiál by měl být dodán do laboratoře do 2 hodin od odběru

viz Encyklopedie laboratorní medicíny - preanalytika

Časová dostupnost

vyšetření/výsledku:

  • Vyšetření denně 24 hodin
  • Výsledky dostupné v den dodání vzorku do laboratoře
Hodnocení: negativní / hraniční / pozitivní

Referenční meze:

1 den - 110 let:         negativní

Poznámka: Marker kontaktu s infekcí VHB. Je-li přítomen současně s anti-HBs při nepřítomnosti ostatních markerů, ukazuje na prodělanou infekci virem hepatitidy B. U takového pacienta nelze zcela vyloučit přítomnost viru v organismu (možnost velmi nízké virémie), což se může klinicky významně projevit, dojde-li u pacienta k imunosupresi.

zpět

 
 

velikost písma - A +