Úvod > Oddělení a ambulance nemocnice > Oddělení klinické biochemie > Seznam vyšetření

Anti-HAV IgM

Úsek laboratoře: IAL    
Analytická metoda:

chemiluminiscenční imunoanalýza (CLIA),

analyzátor DxI, Beckman Coulter

Jednotka: výsledek uváděn jako index pozitivity 
Biologický materiál:

sérum

Příprava pacienta

před odběrem:

není nutná

Odběr:

srážlivá krev

Odběrový materiál:

Srážlivá krev: plast bez úprav, plast s akcelerátorem srážení (červená zátka) nebo

separačním gelem (zlatá zátka)

Skladování před

transportem/stabilita:

15 - 25°C

materiál by měl být dodán do laboratoře do 2 hodin od odběru

viz Encyklopedie laboratorní medicíny - preanalytika

Časová dostupnost

vyšetření/výsledku:

  • Vyšetření denně 24 hodin
  • Výsledky dostupné v den dodání vzorku do laboratoře

Hodnocení:

negativní / hraniční / pozitivní

Referenční meze: 1 den - 110 let:       negativní
Poznámka:
  • Podléhá hlášení na hygienickou stanici.
  • Anti-HAV IgM jsou ukazatelem akutní infekce a objevují se již v preklinickém stadiu (asymptomatické vylučování viru stolicí). IgM přetrvávají obvykle ne déle než 6 měsíců po počátku infekce, u cca 10% pacientů mohou přetrvávat déle. IgM obvykle přetrvávají také u pacientů se vzácně se vyskytující relabující infekcí.
  • U anti-HAV IgM jsou poměrně časté falešně pozitivní výsledky (obvykle slabě pozitivní, není však zcela pravidlem). Při pochybnostech v takovýchto případech infekci obvykle potvrdí opakovaný odběr za 7 - 14 dní.
  • Výsledky mohou být negativně ovlivněny u pacientů s imunodeficiencí.

zpět

 
 

velikost písma - A +