Úvod > Oddělení a ambulance nemocnice > Oddělení klinické biochemie > Seznam vyšetření

Amikacin

Úsek laboratoře: IAL    
Analytická metoda: imunoturbidimetrie
Jednotka: mg/l  
Biologický materiál:
  • plazma (Li-heparin)
  • sérum

Příprava pacienta

před odběrem:

není nutná

Odběr:

  • nesrážlivá krev (STATIM), srážlivá krev
  • zabránit hemolýze 
  • odběr před aplikací - ne dříve než 30 minut
  • odběr po aplikaci - 30 minut po skončení infuze (1 hodinu po aplikaci i.m.)
Odběrový materiál:

Nesrážlivá krev: plast s heparinem lithným (zelená zátka)

Srážlivá krev: plast bez úprav, plast s akcelerátorem srážení (červená zátka) nebo

separačním gelem (zlatá zátka)

Skladování před

transportem:

do 20°C

materiál by měl být dodán do laboratoře do 1 hodiny od odběru

Stabilita:

20 - 25°C 4 hodiny

2 - 8°C 48 hodin

-20°C 5 dnů

viz Encyklopedie laboratorní medicíny - Preanalytika

Časová dostupnost

vyšetření/výsledku:

  • Vyšetření STATIM i rutina 24 hodin denně
  • Výsledek STATIM: 60 minut
                            rutina: v den dodání vzorku do laboratoře

Referenční meze:

                                   Hladina léku                      Terapeut. hladina

1 den - 110 let:         prahová hodnota               5 - 10

                                    vrchol                                  20 - 25

 

                                   Toxická hladina: nad 35 mg/l

 

Výsledky musí být hodnoceny na základě farmakokinetických dat a klinického stavu každého pacienta.

Zdroj referenčních mezí: Terapeutické rozmezí bylo převzato od výrobce reagencií.
Poznámka:

Lze doordinovat do 4 hodin od odběru.

Interferuje hemolýza, ikterita.

zpět

 
 

velikost písma - A +