Úvod > Oddělení a ambulance nemocnice > Oddělení klinické biochemie > Seznam vyšetření

Alkalická fosfatáza - kostní isoenzym (ALPk)

Úsek laboratoře: OKB    
Analytická metoda:

fotometrie po termoinaktivaci ALPk

Jednotka:

µkat/l

Biologický materiál:

sérum

Příprava pacienta

před odběrem:

není nutná, odběr vhodný ráno nalačno

Odběr:

srážlivá krev

Odběrový materiál:

Srážlivá krev: plast bez úpravy, plast s akcelerátorem (červená zátka)

nebo s akcelerátorem srážení (zlatá zátka) 

Skladování před

transportem/stabilita:

15 - 25°C

materiál by měl být dodán do laboratoře do 4 hodin od odběru

viz Encyklopedie laboratorní medicíny - preanalytika

Časová dostupnost

vyšetření/výsledku:

  • Vyšetření denně 24 hodin
  • Výsledky dostupné do 8 hodin od dodání vzorku do laboratoře
 Referenční meze:

 18 – 110 let:   M    0,35 – 1,30

 18 – 110 let:   Ž     0,30 – 1,35

 Poznámka:  Pro vyšetření je nutné stanovení celkové ALP.

zpět

 
 

velikost písma - A +