Úvod > Oddělení a ambulance nemocnice > Oddělení klinické biochemie > Seznam vyšetření

Alkalická fosfatáza (ALP)

Úsek laboratoře: OKB    
Analytická metoda:

fotometrie (IFCC)

Jednotka:

µkat/l

Biologický materiál:
  • plazma (Li-heparin)
  • sérum

Příprava pacienta

před odběrem:

není nutná, odběr vhodný ráno nalačno

 

Odběr:

nesrážlivá krev (STATIM), srážlivá krev

Odběrový materiál:

Nesrážlivá krev: plast s heparinem lithným (zelená zátka)

Srážlivá krev: plast bez úpravy, plast s akcelerátorem (červená zátka)

nebo s akcelerátorem srážení (zlatá zátka) 

Skladování před

transportem/stabilita:

15 - 25°C

materiál by měl být dodán do laboratoře do 4 hodin od odběru

viz Encyklopedie laboratorní medicíny - preanalytika

Časová dostupnost

vyšetření/výsledku:

  • Vyšetření STATIM i rutina 24 hodin denně
  • Výsledek STATIM: 60 minut
                            rutina: do 8 hodin od dodání vzorku do laboratoře

Referenční meze:

1 den – 1 měsíc:        1,3 – 10,0
1 měsíc – 1 rok:         1,3 – 9,0
1 – 3 roky:                    1,3 – 8,0
3 – 9 let:                       1,7 – 7,0
9 – 18 let:                     0,9 – 6,0
18 – 110 let:     M        0,7 – 2,6
18 – 110 let:     Ž         0,6 – 2,7

Zdroj referenčních mezí: T. Zima, Laboratorní diagnostika, 2. vyd., Galén, Praha 2009
Poznámka:

Hladina závisí na věku a růstové aktivitě. V dětství se na celkové aktivitě ALP
výrazně podílí kostní isoenzym, během těhotenství vzrůstá podíl isoenzymu placentárního.

Interferuje hemloýza a chelatační činidla (EDTA, oxalát)

zpět

 
 

velikost písma - A +