Úvod > Oddělení a ambulance nemocnice > Oddělení klinické biochemie > Seznam vyšetření

Albumin - moč (MAU)

Úsek laboratoře: OKB    
Analytická metoda:
 • imunoturbidimetrie
 • výpočet (ACR index)
Jednotka:
 • mg/l, mg/24 h
 • mg/mmol (ACR index)
Biologický materiál:
 • moč (jednorázová)
 • moč (sbíraná za 24 hodin)

Příprava pacienta

před odběrem:

 • odběr po očistě zevního genitálu
 • sběr moče - viz Laboratorní příručka, Pokyny pro pacienty

Odběr:

 • Jednorázová moč - nejlépe vzorek první ranní moči
 • Sbíraná moč - sběr za 24 hodin, do laboratoře dodat pouze
  vzorek celkového nasbíraného množství. Dobu sběru (hod) a
  celkové nasbírané množství (ml) uvést na žádanku.
Odběrový materiál:

plast bez úprav, kónické dno - (žlutá nebo modrá zátka)

Skladování před

transportem/stabilita:

Jednorázová moč: 15 - 25°C

Sbíraná moč: skladovat na chladném (2 - 8°C) a tmavém místě.

Materiál by měl být dodán do laboratoře do 4 hodin od odběru.

viz Encyklopedie laboratorní medicíny - preanalytika

Časová dostupnost   vyšetření/výsledku:

 • Vyšetření denně 24 hodin
 • Výsledky do 8 hodin od dodání vzorku do laboratoře

Referenční meze:

1 den - 110 let:    2,5 - 26,0 mg/l

                               2,5 - 30,0 mg/24 h

 

ACR index:

 • normální exkrece

      1 rok - 110 let   M      do 3,5

                                  Ž       do 2,5

 • vysoká albuminurie

      1 rok - 110 let   M     3,6 - 29,9

                                  Ž      2,6 - 29,9

 • velmi vysoká albuminurie

      1 rok - 110 let           nad 30,0

Zdroj referenčních mezí: T. Zima, Laboratorní diagnostika, 2. vyd., Galén, Praha 2009
Poznámka:
 • při současném stanovení kreatininu v moči je vypočítáván ACR index (U_albumin/U_kreatinin)
 • vyšetření nemá být prováděno po předcházející fyzické námaze, při známkách infekce močových cest, při jakémkoli akutním onemocnění a u pacientů se známkami srdečního selhání

zpět

 
 

velikost písma - A +