Úvod > Oddělení a ambulance nemocnice > Oddělení klinické biochemie > Seznam vyšetření

Aktivovaný parciální tromboplastinový čas (APTT)

Úsek laboratoře: HTO
Analytická metoda: koagulačně
Jednotka:
  • s (čas)
  • - (R, ratio) 
Biologický materiál:

plazma (Na-citrát)

Příprava pacienta

před odběrem:

není nutná, odběr vhodný ráno nalačno

Odběr:

  • nesrážlivá krev
  • zachovat poměr mezi krví a protisrážlivým činidlem
Odběrový materiál:

Nesrážlivá krev: plast s Na-citrátem (modrá zátka)

Skladování před

transportem/stabilita:

15 - 25°C

materiál by měl být zpracován:

  • do 4 hodin od odběru - vzorek bez heparinu
  • do 1 hodiny od odběru - vzorek s heparinem

viz Doporučení ČHS ČLS JEP, 2012

Časová dostupnost

vyšetření/výsledku:

  • Vyšetření STATIM i rutina 24 hodin denně
  • Výsledek STATIM: 120 minut
                            rutina: 8 hodin

Referenční meze:

                                  čas                 R (poměr)

0 - 28 dní:             24 - 45                  0,8 - 1,5

29 dní - 1 rok:      24 - 39                   0,8 - 1,3

1 rok - 11 let:        24 - 36                  0,8 - 1,2

11 - 16 let:            24 - 39                  0,8 - 1,3

16 - 110 let:          24 - 36                  0,8 - 1,2

Zdroj referenčních mezí: Doporučení ČHS ČLS JEP, 2013
Poznámka:

Lze doordinovat:

vzorek bez heparinu - 4 hodiny od odběru

vzorek s heparinem - 1 hodinu od odběru

zpět

 
 

velikost písma - A +