Úvod > Oddělení a ambulance nemocnice > Oddělení klinické biochemie > Seznam vyšetření

ABR - acidobazická rovnováha

Úsek laboratoře: OKB      Akreditováno
Analytická metoda:

pH - potenciometrie

pO2 - amperometrie

pCO2 - potenciometrie

bikarbonát (aktuální a

standardní) - výpočet

base excess - výpočet

saturace O2 - výpočet

Biologický materiál:

plná krev - arterie, arterializovaná kapilární krev,

véna, plicnice, smíšená krev (hemodialýza),

pupečníková krev (novorozenecké odd.)

Příprava pacienta

před odběrem:

 u kapilárního odběru místo vpichu ohřát, první kapku setřít

Odběr:

anaerobně, do kapiláry nebo stříkačky s heparinem

lithným, důkladně promíchat

Odběrový materiál:

kapilára (skleněná, plastová), stříkačka s heparinem lithným,

firemní odběrové soupravy (např. microsampler Cobas Roche)

Skladování před

transportem/stabilita:

ihned po odběru dodat do laboratoře

při nutnosti skladování (max. 2 hodiny) uložit při 2 - 8°C

viz Encyklopedie laboratorní medicíny - Preanalytika

Časová dostupnost

vyšetření/výsledku:

  • Vyšetření STATIM i rutina 24 hodin denně
  • Výsledek STATIM i rutina do 30 minut

Referenční meze:

pH: 0 - 1 den                    7,20 - 7,50

       2dny - 1 rok                7,34 - 7,45

       1 rok- 110 let             7,36 - 7,44 (arterie)   7,32 - 7,42 (véna)

 

pCO2 (kPa): 1 den - 1 týden         3,60 - 5,30

                      1 týden - 1 rok           3,50 - 5,50

                      1 rok - 110 let   M      4,80 - 6,40 (arterie)   5,45 - 6,78 (véna)

                      1 rok - 110 let   Ž       4,40 - 5,70 (arterie)  5,45 - 6,78 (véna)

 

pO2 (kPa): 1 den - 1 měsíc          7,60 - 9,20

                    1 měsíc - 1 rok            9,30 - 10,20

                     1 rok - 110 let             9,60 - 14,40 (arterie) 2,70 - 5,30 (véna)

 

bikarbonát (akt., stand.) (mmol/l):  1 den - 1 měsíc   7,20 - 23,60

                                                              1 měsíc - 1 rok    20,0 - 24,0

                                                              1 rok - 15 let         21,0 - 26,0

                                                              15 - 110 let   M     20,1 - 26,0

                                                              15 - 110 let   Ž     18,4 - 26,0

 

base excess/deficit (mmol/l): 1 den - 2 měsíce    -10,0  -  +2,50

                                                      2 měsíce - 1 rok       -4,0  -   +2,0

                                                      1 rok - 110 let            -2,3  -   +2,3

 

saturace O2 (arb.j.)  1 den - 2 měsíce     0,85 - 0,90

                                    2 měsíce - 1 rok       0,85 - 0,98

                                    1 rok - 110 let            0,95 - 0,98 (arterie)  0,40 - 0,80 (véna)

Zdroj referenčních mezí:

Uživatelský manuál, f. Roche

T. Zima, Laboratorní diagnostika, 2. vydání, Galén, Praha 2009

zpět

 
 

velikost písma - A +