Úvod > Oddělení a ambulance nemocnice > Oddělení klinické biochemie > Aktuality

Metodický list 7/2015

19.08.2015

Energetické poměry v likvorovém kompartmentu

Vyšetření likvoru rozšiřujeme o výpočet:

 1. glukózového kvocientu (Qglu)
 2. koeficientu energetické bilance (KEB)

 ad 1. Qglu = glukóza CSF / glukózasérum

 Referenční meze:

novorozenci (1 den – 6 týdnů)    0,85 – 0,95

6 týdnů – 110 let                       0,55 – 0,65

 Hodnota < 0,45 (u novorozenců < 0,80) je považována za patologickou.

 Snížené hodnoty:

 • bakteriální meningitidy
 • nádorové onemocnění CNS
 • mozková ischémie
 • subarachnoidální krvácení

Koncentrace glukózy v mozkomíšním moku sleduje koncentraci glukózy v krvi (séru, plazmě). Ke stanovení Qglu je nutné stanovit i glykémii v séru nebo v plazmě. Lumbální punkce by měla být provedena až 4 hodiny po vyšetření glykémie (zvláště u febrilních pacientů – kolísání hodnoty glykémie) 

Dostupnost výsledku: vyšetření se provádí denně, 24 hodin (výpočet v rámci biochemického vyšetření likvoru).

Provádíme STATIM.

Zadání do NIS (elektronické žádanky):

Poměr Qglu : OKB – lQg – 394

glukóza v likvoru: OKB – lGlu – 377

glukóza v séru: OKB – sGlu – 86 nebo OKB – sG - 350 (měla by být stanovena 4 hod před lumbální punkcí) 

 Odebíraný materiál:

 • likvor – červená zkumavka bez aditiv 
 • srážlivá krev – zkumavka s červeným nebo zlatým uzávěrem nebo 
 • nesrážlivá krev – špička (Eppendorf) s Na2EDTA + NaF 

 

 ad 2. KEB = 38 – (18 x laktátCSF / glukóza CSF)

Slouží pro posouzení anaerobního metabolismu v likvorovém kompartmentu – spolu s buněčností likvoru, proteinorachií, koncentrací glukózy a laktátu v likvoru je ukazatelem intenzity případného zánětlivého procesu v CNS.

Výsledek vyjadřuje průměrný počet molekul ATP vyprodukovaných za aktuálních energetických poměrů v likvorovém kompartmentu z jedné molekuly glukózy.

Referenční meze (bez rozlišení věku a pohlaví): 28,0 – 38,0

Mírně snížené hodnoty – pokles pod 28,0:

 • serózní záněty (virové, Borrelia sp., Treponema pallidum atd.)
 • poruchy cévního mozkového zásobení
 • nádorová infiltrace mening
 • krvácení do CNS
 • reparace a regenerace poškozené tkáně CNS, atd.

Výrazně snížené hodnoty – pokles pod 10,0 (až k záporným hodnotám):

 • purulentní zánět (oxidační vzplanutí neutrofilních granulocytů) – infekce CNS extracelul. bakteriemi (Neisseria meningitidis, Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae)
 • oxidační vzplanutí makrofágů (lymfocytární pleiocytosa) – eliminace intracelulárních bakterií, kvasinek nebo plísní imunitním systémem (např. Mycobacterium tuberculosis, Listeria monocytogenes, Cryptococcus neoformans, Candida albicans, raritně i Borrelia sp., Treponema pallidum)

 Neinfekční příčiny snížení KEB:

 • autoimunitní postižení CNS
 • paraneoplastické postižení
 • krvácení do CNS
 • reparace a regenerace postižené tkáně CNS
 • reperfuze ischemických ložisek po subarachnoidálním krvácení

 

Dostupnost výsledku: vyšetření se provádí denně, 24 hodin (výpočet v rámci biochemického vyšetření likvoru).

Provádíme STATIM.

Zadání do NIS (elektronické žádanky):

KEB : OKB – KEB – 395

glukóza v likvoru: OKB – lGlu – 377

laktát v likvoru: OKB – lLac - 382

Odebíraný materiál:

 • likvor – červená zkumavka bez aditiv 

 

 S případnými dotazy se obracejte na laboratoř, 481 551 340.

 

Děkujeme za spolupráci.

 

Ing. B. Gottwaldová, MUDr. L. Šolcová

Oddělení laboratoře

MMN Jilemnice                                                                                                          

zpět

 
 

velikost písma - A +