Úvod > Oddělení a ambulance nemocnice > Oddělení klinické biochemie > Aktuality

Metodický list 6/2015

17.08.2015

Vážení lékaři, vážené sestry,

od 17. 8. 2015 zavádíme na Oddělení laboratoře MMN vyšetřování specifických protilátek IgG proti  časnému antigenu (EA) viru Epstein-Barrové

Metoda stanovení: chemiluminiscenční imunoanalýza (CLIA), f. DiaSorin, test LIAISON EA IgG

Jednotky: U/ml

Referenční meze (bez rozlišení věku a pohlaví):

negativní                                  < 10,0 U/ml

hraniční                        10,0 – 39,99 U /ml

pozitivní                                   > 40,0 U/ml

 

Rozsah stanovení: 5,0 – 150 U/ml

Indikace vyšetření a interpretace výsledku:

  • anti-EA IgG se při EBV primoinfekci objevují se záhy po anti-VCA IgM a na rozdíl od ostatních IgG protilátek nepřetrávají celoživotně, nýbrž obvykle do 1-2 let po primoinfekce vymizí. Přítomnost anti-EA IgG (zejména vysokých hladin) je tedy markerem probíhající, doznívající nebo nedávné primoinfekce.  Anti-EA IgG se mohou někdy objevit také při reaktivaci viru, v takovém případě ale bývají jejich hladiny obvykle jen nízké a reaktivaci lze od recentní či nedávné primoinfekce rozlišit na základě výše hladin ostatních protilátek.
  • vyšetření si lze vyžádat indikujícím lékařem
  • vyšetření může doordinovat laboratoř při nejasném výsledku vyšetření EBV – o tomto postupu telefonicky informuje žádajícího lékaře. 

Vyšetření anti-EA IgG bude laboratoří prováděno v případě, že základní vyšetření EBV (stanovení anti-EBV VCA IgM, VCA IgG, EBNA IgG) neposkytne výsledek umožňující jednoznačně rozlišit primoinfekci x anamnestické protilátky x reaktivaci viru.

Dostupnost výsledku: vyšetření se provádí souběžně s vyšetřením EBV.

Vyšetření neprovádíme STATIM. 

Kód číselníku VZP:  82097 (445 bodů) – není agregováno do „lůžkodne“, vyšetření není omezeno frekvencí

Zadání do NIS (elektronické žádanky): IAL – EA – 880

Papírové žádanky (mimo MMN): od verze 09 je součástí žádanky, str. 2 – Sérologie - Viry

Doordinování vyšetření: do 7 dnů od odběru (pokud je dostatek materiálu)

Odebíraný materiál: srážlivá krev – zkumavka s červeným nebo zlatým uzávěrem

Omezení při odběru: speciální příprava ani dieta není nutná, pro obvyklé vyšetřování je vhodný odběr ráno, nalačno.

Stabilita vzorku po centrifugaci: 24 hodin (skladování při 2 – 8°C)

                                                               1 rok (skladování při -20°C)

 

S případnými dotazy se obracejte na laboratoř, 481 551 340.

Děkujeme za spolupráci.

Ing. B. Gottwaldová, RNDr. Roman Jirsa

Oddělení laboratoře

MMN Jilemnice                                                                                                          

zpět

 
 

velikost písma - A +