Úvod > Oddělení a ambulance nemocnice > Oddělení klinické biochemie > Aktuality

Metodický list 5/2016

21.06.2016

Vážení lékaři, vážené sestry,

od 27. 6. 2016 zavádíme na Oddělení laboratoře MMN kvantitativní stanovení hladiny amikacinu v lidském séru nebo plazmě (Li-heparin)

Metoda stanovení: Imunoturbidimetrická analýza, QMS Amikacin, f. Thermo Scientific, na systému Beckman Coulter UniCel DxC

Jednotky: mg/l

Referenční meze: sérum, plazma Li-heparin, mg/l

Věk

Pohlaví

Hladina léku

Terapeut. hladina

Toxická hladina

1 den – 110 let

bez rozlišení

prahová hodnota

5 – 10

> 10

vrchol

20 – 25

> 35 

Pozn.: V LIS i NIS je uvedeno referenční rozmezí 20 – 25 mg/l. Platí pro podání i.v. nebo i.m. 2 – 3x denně. Výsledky musí být hodnoceny na základě farmakokinetických dat a klinického stavu každého pacienta.

Terapeutické rozmezí bylo převzato od výrobce reagencií.

Analytická citlivost: 1,50  mg/l

Rozsah stanovení: 1,50 – 50 mg/l

Interference: interferuje silná hemolýza a ikterita séra nebo plazmy

Vliv léků: výsledky stanovení snižuje karbenicilin a další peniciliny 

Dostupnost výsledku: vyšetření se provádí denně, je dostupné STATIM (60 minut od dodání do laboratoře)

Kód číselníku VZP:  99115 (679 bodů) STATIM

                                     99135 (449 bodů)

  • vyšetření je omezeno frekvencí 10/den u jednoho pacienta

 

 Zadání do NIS (elektronické žádanky): IAL – Amik – 844

Doordinování vyšetření: do 4 hodin od odběru

Odebíraný materiál:

  • srážlivá krev – sérum – zkumavka s červeným nebo zlatým uzávěrem
  • nesrážlivá krev – plazma heparin lithný – zkumavka se zeleným uzávěrem (primárně pro STATIMY)

Omezení při odběru:

  • před podáním - ne dříve než 30 minut
  • po aplikaci - 30 minut po skončení infuze (1 hodinu po aplikaci i.m)
  • materiál je nutné dodat do laboratoře do 1 hodiny od odběru

 Stabilita vzorku po centrifugaci: 4 hodiny (skladování při 20 – 25°C)

                                                             48 hodin (skladování při 2 – 8°C)

                                                              5 dnů (skladování při -20°C)

 

S případnými dotazy se obracejte na laboratoř, 481 551 340.

Děkujeme za spolupráci.

Ing. B. Gottwaldová

Oddělení laboratoře

MMN Jilemnice                                                                                                          

zpět

 
 

velikost písma - A +