Úvod > Oddělení a ambulance nemocnice > Oddělení klinické biochemie > Aktuality

Metodický list 4/2015

04.05.2015

Vážení lékaři, vážené sestry,

 od 4. 5. 2015 zavádíme na Oddělení laboratoře MMN vyšetřování 25-OH vitamínu D (vit. D total)

 

 Metoda stanovení: Metoda stanovuje vitamín D3 i vitamín D2 - chemiluminiscenční imunoanalýza, Beckman Coulter

Vzhledem k rozdílnosti metod pro stanovení vitamínu D jsou hodnoty neporovnatelné mezi laboratořemi, které používají nestejné metodiky stanovení.

Jednotky: nmol/l 

Referenční meze: deficit vit. D                                 < 25 nmol/l

                                   nedostatek vit. D                      25 – 75 nmol/l

                                   dostatečná hladina vit. D       75 – 250 nmol/l 

"Kostní zdraví" odpovídá minimální hodnotě 25-OH vitamínu D 75 nmol/l (maximální suprese produkce PTH), u pacientů léčených pro osteoporózu je cílová koncentrace 25-OH vitamínu D alespoň 50 nmol/l, významný deficit vitamínu D je při hodnotách pod 25 nmol/l, riziko hypervitaminózy nad 250 nmol/l. Hladina vitamínu D je ovlivněna ročním obdobím (v létě, tj. 1. 5. - 30. 10. jsou koncentrace vyšší), stravou, rasou, hladinou PTH..

Minimální hodnoty u zdravého kostního metabolismu se nacházejí v rozmezí 50 - 80 nmol/l.

Indikace vyšetření:

  • chronická renální insuficience
  • chronické hepatopatie
  • iatrogenně (dlouhodobé podávání antiepileptik, barbiturátů, rifampicinu)
  • dif. dg. hypokalcémie, hypofosfatémie, hyperkalcémie
  • malabsorpce s poruchou vstřebávání tuků (Crohnova choroba, celiakie, cystická fibróza, resekce tenkého střeva)
    • dlouhodobě imobilizovaní, senioři, děti, těhotné ženy

Dostupnost výsledku: vyšetření se provádí 24 hodin denně, výsledek je dostupný v den dodání vzorku do laboratoře.

                                          Vyšetření neprovádíme STATIM.

Kód číselníku VZP:  81681 (1 455 bodů) – není agregováno do „lůžkodne“

Zadání do NIS (elektronické žádanky): OKB – VitD – 114

Papírové žádanky (mimo MMN): prosíme dopsat ručně, bude aktualizováno v nové verzi 

Odebíraný materiál: srážlivá krev – zkumavka s červeným nebo zlatým uzávěrem

                                      nesrážlivá krev – plazma Li-heparin – zkumavka se zeleným uzávěrem

Omezení při odběru: speciální příprava ani dieta není nutná, pro obvyklé vyšetřování je vhodný odběr ráno, nalačno.

Stabilita vzorku po centrifugaci: 3 dny (skladování při 2 – 8°C)

Interference: hemolýza, chylozita    

 

Informace o metodě najdete také v Seznamu vyšetření.      

S případnými dotazy se obracejte na laboratoř, 481 551 340.

 

Děkujeme za spolupráci.

 

Ing. B. Gottwaldová , MUDr. Jana Granátová

Oddělení laboratoře

MMN Jilemnice                                                                                               

zpět

 
 

velikost písma - A +