Úvod > Oddělení a ambulance nemocnice > Oddělení klinické biochemie > Aktuality

Metodický list 1/2015

09.01.2015

Vážení lékaři, vážené sestry,

 

dovolujeme si Vás požádat o spolupráci při zajištění preanalytické fáze vyšetření a poskytnout Vám stručné informace, zejména o podmínkách transportu a spolupráci se svozovou službou.

 Podotýkám, že níže uvedené časy od odběru do doručení do laboratoře jsou převzaty z doporučení odborných společností ČSKB ČLS JEP a ČHS ČLS JEP a jsou vyžadovány externími posuzovateli kvality laboratorní práce (akreditace). Jsme si vědomi, že ne vždy jsou tyto požadavky v podmínkách „terénu“ realizovatelné.

V případě překročení doporučených časů, či neuvedení času odběru vzorku, jste již nyní upozorněni na tuto skutečnost na výsledkovém listě (např. vyšetření glukózy a kalia v séru, v budoucnu i u vyšetření krevního obrazu a koagulačních vyšetření).

 Je však nutné si uvědomit, že dodržení podmínek preanalytické fáze, tj:

 • poučení pacienta před odběrem
 • podmínky a způsob odběru
 • podmínky a způsob transportu do laboratoře (čas, teplota)

je zásadní pro validní výsledek laboratorního vyšetření.

 

Poučení pacienta před odběrem:

lze využít Informace pro pacienty – k dispozici na webových stránkách Oddělení laboratoře http://www.nemjil.cz/cz/oddeleni-nemocnice/laboratore/informace-pro-pacienty/ nebo si lze v tištěné formě vyžádat v laboratoři.

K dispozici jsou:

 •             Odběr žilní krve
 •             Odběr vzorku ranní moče
 •             Sběr moče za 24 hodin
 •             Clearence kreatininu
 •             Vyšetření albuminu v moči
 •             Vyšetření moče technikou fázového kontrastu
 •             Vyšetření močového sedimentu dle Hamburgera – děti
 •             Vyšetření močového sedimentu dle Hamburgera – dospělí
 •             Orální glukózový toleranční test (OGTT)
 •             Orální glukózový toleranční test (OGTT) – těhotné ženy 

Doporučená doba od odběru po doručení do laboratoře:

1)     statimová vyšetření

 • statim je doručen do laboratoře v co nejkratší době, dle dohody mezi ošetřujícím lékařem (sestrou) a pracovníkem svozové služby

2)     do 2 hodin:

 • vyšetření hematologická (krevní obraz, koagulace) 

3)     do 4 hodin:

 • běžné vyšetření ze srážlivé krve (zkumavky s červeným uzávěrem)
 • výtěry

 Podrobně viz tab. Analyty se specifickými požadavky na preanalytickou fázi.

 

Prosíme Vás o dodržování následujících bodů:

 • správné odebrání biologického materiálu dle pokynů v dokumentaci Oddělení laboratoře (Laboratorní příručka, Metodické listy)
 • správné uložení biologického materiálu do doby jeho předání pracovníkovi svozové služby
 • informování pracovníka svozové služby o požadavku na statim vyšetření, zároveň se informujte, za jak dlouho doručí pracovník svozové služby vzorek do laboratoře
 • informování pracovníka svozové služby a předání vzorků přepravovaných za snížené teploty,

tj. 2 – 8 °C (v ordinaci skladujte např. v lednici; pracovník svozové služby je vybaven vlastní termoskou s chladicí náplní)

 

Analyty* se specifickými požadavky na preanalytickou fázi:

* Analyty, u kterých existuje možnost, že budou odebrány ve zdravotnickém zařízení mimo areál MMN.

Analyt

Typ odběrového materiálu

Doba doručení do laboratoře (od odběru)

Teplota doporučená pro transport

Laktát

zkumavka s šedým uzávěrem

nutná separace plazmy do 15 minut – doporučujeme odběr v odběrovém místě laboratoře MMN

 

Ionizované kalcium

zkumavka se zeleným nebo červeným uzávěrem

do 2 hodin, uložení při 2 – 8 °C

při době doručení delší než 15 minut uložit a transportovat při 2 – 8°C

Parathormon

zkumavka s červeným uzávěrem

do 2 hodin, uložení při 2 – 8 °C

2 – 8 °C, odběr do nachlazené zkumavky

Homocystein

zkumavka s červeným uzávěrem

do 2 hodin, uložení při 2 – 8 °C

2 – 8 °C, odběr do nachlazené zkumavky

Vitamin B 12

zkumavka s červeným uzávěrem

do 2 hodin, uložení při 2 – 8 °C

2 – 8 °C, chránit před světlem

Troponin I

zkumavka se zeleným uzávěrem

do 2 hodin

pokojová

BNP

zkumavka s fialovým uzávěrem

do 2 hodin

pokojová

Glukóza

zkumavka s červeným nebo zeleným uzávěrem

do 2 hodin

pokojová

Moč chemicky a močový sediment

zkumavka se žlutým uzávěrem

do 2 hodin

pokojová

Kalium

zkumavka s červeným nebo zeleným uzávěrem

do 3 hodin

pokojová

Teplota 2 – 8°C = teplota v lednici (chladničce), materiál se nesmí přímo dotýkat např. ledu nebo jiné chladicí náplně

Teplota pokojová = 15 – 25°C, materiál ukládejte mimo přímé sluneční světlo

 

Další informace o podmínkách preanalytické fáze můžete čerpat např. v Laboratorní příručce, Metodických listech nebo jiných pokynech – k dispozici jsou na webu Oddělení laboratoře http://www.nemjil.cz/cz/oddeleni-nemocnice/laboratore/ nebo je vydáváme v tištěné podobě.

 

V případně Vašich dotazů či připomínek se, prosím, obracejte přímo na pracovníky Oddělení laboratoře na tel. číslech:

481 551 341 příjem materiálu

481 551 340 vedoucí laboratoře

481 551 346 vedoucí laborantka

  

Děkuji za spolupráci.

 

Za personál Oddělení laboratoře MMN                                                

Ing. Barbora Gottwaldová

vedoucí Oddělení laboratoře                                                                            V Jilemnici 12. 1. 2015

zpět

 
 

velikost písma - A +