Úvod > Oddělení a ambulance nemocnice > Oddělení klinické biochemie > Aktuality

Laboratorní monitorace nových antitrombotik

13.03.2013

Vážení kolegové,

věnujte prosím čas informaci o aktuálním stavu v laboratorní monitoraci nových antitrombotik, která se používají zvláště v ortopedii k zajištění prevence tromboembolické nemoci.

V současné době nemáme k dispozici standardizované rutinní laboratorní stanovení k monitoraci efektu působení přímého inhibitoru trombinu (dabigatran) a přímých inhibitorů F Xa (rivaroxaban, apixaban). Laboratorní sledování není ani ve specifikacích těchto léčiv,  a v mnoha studiích není uvedeno jako nutné.

Nicméně se před léčbou novými antitrombotiky doporučuje laboratorně zkontrolovat PT, APTT, KO, AST, ALT a kreatininovou clearance (dle MDRD).

            Laboratorní monitoring plazmatické koncentrace nejdéle používaného tzv. nového antitrombotika,  inhibitoru trombinu - dabigatranu etexilátu (Pradaxa) je v současné době možný speciálním testem Hemoclot (Hyphen - BioMed), který je pro MMN k dispozici v laboratoři Synlab (podmínky odběru viz strana 2). Ke sledování jsou vhodní zejména pacienti s renální insuficiencí a dále takoví, kteří výrazněji vybočují z klinicko-metabolického stavu - např. pacienti obézní, asteničtí apod. V každém případě ale doporučujeme sledovat vývoj PT i APTT, kdy při prodloužení časů nad 35 s (ratio cca nad 2) u PT, resp. nad  80 s  u APTT, je vhodné dávku redukovat (riziko krvácení).

Laboratorní monitoring přímých inhibitorů F Xa - rivaroxabanu (Xarelto) a apixabanu (Eliquis) - zatím není běžně dostupný. Pro orientační zabezpečení kompliance lze využít prozatím jen  zhodnocení stávajících testů  APTT a PT (Quickova testu), kdy prodloužení časů sice koreluje s plazmatickou koncentrací rivaroxabanu, vztah je však pouze orientační! Lze se domnívat, že se při optimální kompliance budeme pohybovat  zřejmě do hodnot ratio 1,8  pro PT i APTT.

            V každém případě je nutné na žádance o hemokoagulační vyšetření uvádět, zda pacient antitrombotikum užívá a jaké!

            Poznámka k terapeutickému použití nových antitrombotik: schválenou indikaci k léčbě potvrzené žilní trombózy má v současné době rivaroxaban, ale k vzhledem k výše uvedenému doporučujeme velmi pečlivé zvážení takové léčby.

 

  • Odběr biologického materiálu k vyšetření plazmatické koncentrace dabigatranu etexilátu (Pradaxa) v laboratoři Synlab Praha:

 

Typ materiálu: Nesrážlivá žilní krev odebraná do citrátu sodného v poměru 1:9, ihned po odběru promísit, netřepat!

Stabilita: Oddělená plazma 24 hodin při 2-8 °C; 8 hodin při 18-25 °C, po centrifugaci lze plazmu zmrazit.

Transport do laboratoře MMN: Ihned po odběru, ideálně v chlazeném termoboxu s teplotou 4-8 °C

Transport do laboratoře Synlab: zmražená plazma v úterý a ve čtvrtek.

Žádanka: Objednávka laboratorních vyšetření, Hemokoagulace, Synlab – růžová. Na staré verze žádanek lze dopsat rukou, v nové verzi zaškrtnout Dabigatran (Pradaxa).

Poznámka: Odběr krve na vyšetření se musí provést těsně před užitím další dávky léku, kdy je koncentrace léku nejnižší! Na žádanku uvést typ a dávkování antikoagulační léčby.

 

Podrobné informace na http://www.imumed.cz/metody/460-stanoveni-dabigatranu-a-jinych-primych-inhibitoru-trombinu-testem-hemoclot-hirudin-lepirudin-refludan-argatroban

 

 

 

pplk.MUDr.Miloš Bohoněk, Ph.D.                                                Ing. Barbora Gottwaldová   

hematologická ambulance a                                                        Oddělení laboratoře MMN

Oddělení laboratoře MMN

 

Tento text byl vydán jako Metodický list Oddělení laboratoře č.3/2013, 13.3.2013

zpět

 
 

velikost písma - A +