Úvod > Oddělení a ambulance nemocnice > Oddělení klinické biochemie

Ing. Barbora Gottwaldová

Ing. Barbora Gottwaldová

Pracoviště příjmu materiálu

Pracoviště příjmu materiálu

Pracoviště příjmu materiálu

Pracoviště příjmu materiálu

Močová laboratoř

Močová laboratoř

Pracoviště biochemie, imunohematologie a hematologie

Pracoviště biochemie, imunohematologie a hematologie

Analyzátor UniCel DxC 860i

Analyzátor UniCel DxC 860i

Pracoviště imunohematologie

Pracoviště imunohematologie

Pracoviště biochemie

Pracoviště biochemie

Pracoviště imunohematologie a hematologie

Pracoviště imunohematologie a hematologie

Pracoviště sérologických a RIA metod

Pracoviště sérologických a RIA metod

Analyzátor Liaison

Analyzátor Liaison

Oddělení klinické biochemie

Od 20. 3. 2017 je platné aktualizované vydání Laboratorní příručky (01/2017) - ke stažení viz odkaz níže nebo v Dokumentech ke stažení.

Oddělení klinické biochemie (OKB) zajišťuje vyšetření v oborech klinická biochemie, hematologie, imunohematologie, imunologie, infekční sérologie a nukleární medicína.

Naše služby poskytujeme lůžkovým oddělením a odborným ambulancím MMN, a.s., privátním lékařům z jilemnické, vrchlabské a lomnické oblasti.

Výsledkové listy zasíláme v papírové i elektronické zabezpečené podobě. Při požadavku na elektronické zasílání výsledků se, prosím, obracejte na pracovníka IT MMN Radka Palduse (tel. 481 551 129) nebo vedoucí laboratoře Ing. Barboru Gottwaldovou (tel. 481 551 340).

Biologický materiál od privátních lékařů regionu je několikrát denně svážen soukromou svozovou službou.

Oddělení klinické biochemie také zajišťuje odesílání biologického materiálu do externích laboratoří.

Součástí Oddělení klinické biochemie je i Krevní banka a odběrové místo, které slouží k odběrům biologického materiálu pro pacienty privátních lékařů.

Rovněž provádíme vyšetření pro veterinární lékaře a samoplátce. 

Pro samoplátce platí od 8. 1. 2019 nový Ceník laboratorních vyšetření (platí pro vyšetření prováděná na OKB MMN, a.s. nemocnice Jilemnice).

V informacích pro pacienty naleznete návody na přípravu a režim před odběrem biologického materiálu. Jejich dodržením předejdete možnému zkreslení výsledku vyšetření.

V souvislosti s nařízením GDPR platí od 1. 1. 2019 nová Plná moc k vyzvednutí výsledků laboratorních vyšetření - nově tuto plnou moc nelze udělit na časově neomezenou dobu, maximální doba je 1 rok od data vystavení plné moci. Nová verze je ke stažení zde.


 

Provozní doba jednotlivých úseků Oddělení laboratoře:

 • Laboratoř – provozní doba  nepřetržitá
 • Krevní banka – provozní doba nepřetržitá
 • Odběrové místo – pondělí – pátek, 6.30 – 11.00 hodin

 

Personální obsazení:

 • 1 VŠ nelékař s atestací v oborech Vyšetřovací metody v klinické biochemii a Klinická hematologie a transfúzní služba, 1 VŠ nelékař s atestací v oboru Klinická hematologie a transfuzní služba a ve specializační přípravě v oboru Vyšetřovací metody v klinické biochemii , 1 VŠ ve specializační přípravě v oboru Vyšetřovací metody v klinické biochemii (MD),  1 VŠ ve specializační přípravě v oboru Vyšetřovací metody v klinické biochemii, 1 VŠ nelékař
 • 2 VŠ lékaři s atestací v oboru Klinická biochemie
 • 1 VŠ lékař s atestací v oboru Hematologie a transfúzní lékařství
 • 11 laborantek (+ 1 laborantka na MD), z toho 5 s atestací v oboru Klinická biochemie a 2 s atestací v oboru Hematologie a transfúzní služba
 • 2 všeobecné sestry (+ 2 zastupující) – odběrové místo, 1 všeobecná sestra - příjem materiálu
 • 1 sanitářka

 

Přístrojové vybavení:

Obnova přístrojového vybavení probíhá postupně a zahrnuje modernizaci všech úseků OKB. Naším záměrem při výběru nových přístrojů je nejen zrychlení provozu laboratoře a tím zvýšení dostupnosti laboratorních výsledků pro naše klienty, ale zároveň splnění požadavků na spektrum a kvalitu poskytovaných vyšetření.

 

Nové metody:

 

Kvalita:

Oddělení klinické biochemie je akreakreditováno podle ČSN EN ISO 15189:2013 jako zdravotnická laboratoř č. 8145.

V červenci a srpnu 2014 proběhl úspěšně audit posuzovatelů ČIA. Oddělení laboratoře prokázalo plnění požadavků normy ČSN EN ISO 15189:2013 a potvrdilo kvalitu práce a prováděných vyšetření.

Laboratoři bylo uděleno osvědčení o akreditaci na následujících 5 let.         

Osvědčení o akreditaci včetně přílohy je k nahlédnutí zde.

Osvědčení o akreditaci je pro naši laboratoř možností veřejně doložit vysokou kvalitu naší práce, profesní i technické úrovně, ale současně i závazkem k poskytování co nejlepších služeb pro naše klienty.

 • I nadále je kladen velký důraz na jednoznačnou identifikaci vzorků pacientů od příjmu do laboratoře až po vydání výsledkového listu. Vzorky jsou při příjmu označeny čarovými kódy, čímž se výrazně snižuje možnost záměny vzorku.
 • Velký důraz klademe na dodržení požadavků preanalytické fáze a své klienty (lékaře, zdravotní sestry i pacienty) v této oblasti průběžně informujeme.
 • Oddělení laboratoře se pravidelně účastní cyklů externí kontroly kvality pro jednotlivé analyty organizované společností SEKK, Státním zdravotním ústavem a německou DGKL.
 
 

velikost písma - A +