Úvod > Oddělení a ambulance nemocnice > Interní oddělení > Naše služby

Naše služby

Diagnostické a léčebné výkony prováděné na interním oddělení:

Jednotka intenzivní péče:

- péče o pacienty ohrožené selháním základních životních funkcí i o nemocné v

  kritickém stavu vyžadující specializovanou podporu selhávajících orgánů 

 • neinvazivní i invazivní monitorace a léčba život ohrožujících stavů v celém rozsahu podoborů vnitřního lékařství

 • umělá plicní ventilace

 • akutní hemodialyza (umělá ledvina) a další mimotělní hemoeliminační (krev očišťující) techniky

 • zajišťování invazivních cévních vstupů (kanyl) pro dialyzační léčbu

 • implantace dlouhodobých cévních vstupů pro chronickou dialyzační léčbu

 • dlouhodobá enterální a parenterální výživa (umělá výživa sondou a infusní výživa)

   

Standardní lůžkové oddělení: 

 • diagnostika a léčba vnitřních onemocnění a jejich komplikací, v celém rozsah podoborů vnitřního lékařství

 • doléčování těžkých onemocnění po stabilizaci stavu na JIP

 • rehabilitace

 • punkce břišní (odběr/odstranění tekutiny z břišní dutiny)

 • punkce hrudní (odběr/odstranění tekutiny z hrudní dutiny)

 • sternální punkce (odběr k vyšetření kostní dřeně z hrudní kosti)

 

Všeobecná interní ambulance:

 • odběry krve k vyšetření
 • EKG vyšetření
 • komplexní interní vyšetření
 • konziliární interní vyšetření
 • dispenzarizace pacientů s komplikovaným nebo nejasným interním onemocněním

 

Ambulance funkční diagnostiky a kardiologická ambulance: 

 • ultrazvukové vyšetření srdce (echokardiografie)

 • jícnová echokardiografie (podrobnější vyšetření srdce ultrazvukem, sondou zavedenou do jícnu)

 • zátěžové vyšetření srdce na bicyklovém ergometru (ergometrie)

 • 24-hodinové ambulantní monitorování krevního tlaku (Tonoport)

 • 24-hodinové ambulantní monitorování srdečního rytmu (Holter)

 • vyšetření plicních funkcí (spirometrie) 

 • poradna pro závažná srdeční onemocnění

 • sledování vybraných pacientů se závažnými srdečními chorobami

 • Screening spánkové apnoe  (Apnea Link)

 

Metabolická poradna: 

 • specializovaná péče o pacienty s poruchami metabolismu a výživy

 • komplexní zajištění domácí enterální výživy

 

 

 
 

velikost písma - A +