Úvod > Oddělení a ambulance nemocnice > Hospodářsko-technická část > Technický úsek > Naše služby

Naše služby

Naše služby

Technický úsek (TÚ) je organizačně začleněn do Správního úseku Masarykovy městské nemocnice v Jilemnici (MMN) a je tvořen týmem čtyř lidí, kteří  zajišťují veškerý servis, opravy a údržbu zdravotnické techniky, její nákup, servisní prohlídky a pravidelné bezpečnostně technické kontroly (BTK), metrologii, opravy a údržbu počítačové sítě, údržbu a správu výpočetní techniky .

Zabýváme se celkovou údržbou přístrojů zdravotnické, laboratorní, zobrazovací a měřicí techniky, nákupem specifického spotřebního materiálu, objednáváním a výměnou náhradních dílů. Zajišťujeme školení uživatelů v obsluze a používání speciální přístrojové techniky, vedeme evidenci zdravotnické techniky a archivujeme protokoly o instalacích, PBTK, opravách, validacích a kontrolách. Vlastními silami zabezpečuje technický úsek provádění pravidelných předepsaných kontrol vybraných přístrojů (dialyzační monitory, infuzní technika, aj.), mezi které patří pravidelné bezpečnostně technické kontroly (BTK), periodické prohlídky, revize, kalibrace, validace, atd.

Právní předpisy ČR v oblasti zdravotnických prostředků:

Základní vnitřní dokumenty v oblasti zdravotnických prostředků:

  • Směrnice č. 30/2011: Nakládání se zdravotnickými prostředky v souvislosti s poskytováním zdravotní péče
  • Směrnice č. 45/2011: Řízení metrologie

 
 

velikost písma - A +