Úvod > Oddělení a ambulance nemocnice > Hemodialyzační oddělení > Transplantace ledvin

Transplantace ledvin

Co znamená transplantace ledvin pro pacienta?

 • prodloužení délky života
 • lepší kvalitu života
 • odpadají omezení související s dialyzační léčbou
 • umožní návrat do práce, umožní cestovat nebo sportovat
 • ženy mohou být gravidní
 • trvalé užívání imunosuprese

Kdo může podstoupit transplantaci?

 • pacient, v terminální fázi chronického selhání ledvin
 • pacient, bez absolutních kontraindikací
 • každý, kalendářní věk není rozhodující (důležitý je biologický věk)
 • pacient, s veškerými vyšetřeními s vyloučenými komplikacemi

Dárce

 • Příbuzný – rodič, sourozenec, dítě
 • Nepříbuzný – partner, emočně spřízněný dárce, altruista

Výhody transplantací od žijících dárců

 • nedostatek kadaverosních (zemřelých) dárců
 • malé riziko pro žijícího dárce
 • psychické výhody pro dárce
 • výhody pro příjemce i společnost
 • pre – emptivní transplantace (před zahájením pravidelné dialyzační léčby)
 • lepší výsledky v porovnání s transplantacemi kadaverosních ledvin

Neshoda v krevní skupině mezi dárcem a příjemcem

 • umožní provést zkříženou nebo ABO inkompatibilní transplantaci
 • je-li pozitivní cross match – neshoda v krevní skupině nepředstavuje kontraindikaci k transplantace od žijícího dárce

Párová výměna

 • pokud má pacient žijícího, ale nevhodného dárce, transplantační centrum může, pokud dárce i příjemce souhlasí, vyhledat jiný pár se stejným problémem, tak aby dárci byli vhodní pro příjemce z druhého páru

Načasování transplantace

 • možnost pre - emptivní transplantace (před zahájením pravidelné dialyzační léčby) od žijícího dárce
 • zahájení pravidelné dialyzační léčby není podmínkou zařazení na WL (Waiting list – čekací listina)

Zařadit pacienta do čekací listiny je možné, pokud:

 • lze očekávat zahájení hemodialyzační léčby do 3 měsíců
 • funkce ledvin - tzv. glomerulární filtrace je menší než 0,17 ml/s
 • pacient nemá živého dárce

Léčba chronického selhání ledvin

Terminální fáze » transplantace ledviny od žijícího dárce » zařazení do čekací listiny k preemptivní transplantaci »

a) hemodialýza

b) peritoneální dialýza

» transplantace od zemřelého dárce

Pro další informace kontaktujte ambasadora transplantace:

 • pí. Eva Hrobařová, e-mail: evicka.jil@eznam.cz, tel.č. 481 551 375

 • pí. Katarína Kubelková, e-mail: katarina.kubelkova@gmail.cz, tel.č. 481 551 372

 

Zpracovala:

Katarína Kubelková, Eva Hrobařová, MMN Jilemnice

s laskavým svolením  použito z přednášky MUDr. Janky Slatinské, MUDr. Vladimíra Hanzala a vrchní sestry Vladěny Homolkové, IK+EM Praha

 

 

 
 

velikost písma - A +