Úvod > Oddělení a ambulance nemocnice > Hemodialyzační oddělení > Naše služby

Naše služby

Spektrum poskytované péče:

 •  Akutní hemodialýza
 •  Chronická hemodialýza
 •  Hemodiafiltrace
 •  Izolovaná ultrafiltrace
 •  Sorpční hemoperfuze
 •  Komplexní ambulantní péče o pacienty na kontinuální ambulantní peritoneální dialýze a automatizované peritoneální dialýze ( CAPD a APD) a výkony související
 •  vyšetřování minerálů kalia, natria,ionizovaného kalcia – statin na ionometru
 •  vyšetřování glykémie statim – glukometrem
 • podávání krevních derivátů
 • převazy
 • ekg záznamy
 • aplikace i.v., s.c.,i.m. Injekcí
 • aplikace infuzí
 • aplikace kyslíku,monitorace saturace kyslíku
 • telefonické konzultace

 Ve spolupráci s jednotkou intenzivní péče kanylace centrálního cévního řečistě, zavádění permanentních žilních katetrů a provádění kontinuálních očišťovacích

 metod u pacientů s akutním selháním ledvin.

 

Spektrum poskytované péče v Nefrologické ambulanci:

 Nefrologické vyšetření komplexní,cílené a kontrolní a výkony související

 •  odběry krve a biologických materiálů pro účely laboratorních kontrol
 •  ekg záznamy
 •  aplikace krevních derivátů, infuzí, i.v., s.c., i.m. Injekcí
 •  telefonická kolnzultace ošetřujícího lékaře s pacientem

 

V rámci predialyzační péče - očkování Engerixem ( proti hepatitidě B)

 
 

velikost písma - A +