Úvod > Oddělení a ambulance nemocnice > Hemodialyzační oddělení > Aktuality

Aktuality

  • Co je hemodialýza

Hemodialýza je jedna z metod náhrady funkce ledvin založená na principu difuze, konvekce a ultrafiltrace. V průběhu dialýzy, která trvá 4-5 h, je pacient napojen na mimotělní oběh skládající se z hemodialyzačního monitoru, dialyzátoru a systému krevních linek. Po stránce oběhové a laboratorní je sledován personálem oddělení. Chce-li, může sledovat televizi či surfovat po internetu, a dostává malou svačinu. Na dialýzu pacient dojíždí 2-3x týdně (evropský průměr je 12h/týden) v ranní, odpolední, či noční směně.

 

  • Setkání s pacienty a akce pro veřejnost

Od roku 1994 oddělení pořádá spolu se Společností dialyzovaných a transplantovaných na Dolních Mísečkách rekondiční pobyty pro pacienty z celé ČR. V předvánočním čase probíhají setkání personálu s pacienty, a to jak současnými tak i s bývalými. Každoročně, druhý čtvrtek v měsíci březnu v rámci Světového dne ledvin, provádí HDO v Jilemnici zájemcům bezplatné vyšetření ledvin.

 

  • Mikulášské posezení 2015

Dne 9.12. 2015 proběhlo, pod záštitou firmy Biomedica a Baxter, tradiční Mikulášské posezení pro pacienty hemodialyzačního oddělení a jejich blízké. Posezení se zúčastnily také lékařky a sestřičky oddělení, které měly pro všechny nejen malé dárečky, ale i krásná slova, která mile potěšila. K tanci i poslechu hráli manželé Fejtovi z Lomnice nad Popelkou. Na velmi podařeném předvánočním setkání se sešlo bezmála 70 pacientů, rodinných příslušníků a zaměstanců oddělení.

 

  • Hemodialyzační oddělení MMN v Jilemnici oslavilo v roce 2013 - 20. let

5.4.2013 uplynulo 20 let od okamžiku, kdy zahájilo činnost hemodialyzační středisko jilemnické nemocnice. Po sametové revoluci došlo k uvolnění do té doby velmi striktních podmínek pro léčbu pacientů se selháním ledvin. Nárůst počtu pacientů vyžadujících léčbu se projevil v nedostatku kapacit na tehdejších dialyzačních pracovištích. Ve snaze zajistit potřebnou péči pacientům se selhávajícími ledvinami byla Jilemnice jednou z prvních, která vybudovala nejprve kvalifikovaný tým a posléze i hemodialyzační středisko. Od samého počátku stojí v čele oddělení primářka MUDr. Alexandra Opluštilová. U příležitosti vzniku oddělení bylo a ještě bude uspořádáno několik akcí. Jsou to dny otevřených dveří spojené s bezplatným vyšetřením ledvin a v neposlední řadě rovněž zmíněné slavnostní setkání.  Tohoto se zúčastnila řada zaměstnanců nemocnice, hostů z oblasti politického i kulturního života, zástupců sdělovacích prostředků a sponzorů. Akce, kterou lze bez nadsázky nazvat největší společenskou událostí Masarykovy městské nemocnice v letošním roce, byla zároveň předzvěstí oslav 80. výročí existence nemocnice, které si jilemničtí zdravotníci připomenou v příštím roce.  

Videoreportáž: http://videodokumenty.cz/20-let-hemodialyzy-v-jilemnici/

 

  • Historie oddělení (k oslavám 20. let založení)

Tehdejší středisko poskytovalo služby ve stavebně oddělených prostorách dětského oddělení v nemocnici, mělo 3 lůžka a pečovalo o 6 pacientů. 19.července 1993 bylo středisko přemístěno do budovy bývalého kojeneckého ústavu (Satelitu), rozšířilo počet lůžek na 11 a získalo 6 nových přístrojů Gambro AK 100. Postupně se ukázalo, že i tyto rozšířené kapacity nebudou dostačující, a proto management nemocnice rozhodl o rozsáhlé investici do nových prostor. Středisko v Satelitu působilo až do 4. února 2008, kdy bylo přestěhováno do upravených prostor bývalého hematologicko-transfúzního oddělení. Došlo k transformaci střediska na oddělení. Oddělení bylo vybaveno moderními dialyzačními přístroji Nikkiso. Do nových prostor přešlo i 54 pacientů. Výrazně se zlepšila kvalita a úspěšnost léčby.  Zdá se to neuvěřitelné, ale od r. 1993 bylo v pravidelném dialyzačním programu léčeno 299 pacientů, 17 pacientů peritoneální dialýzou a 320 pacientů v akutním dialyzačním programu ve spolupráci s pracovišti intenzivní péče (akutní dialýza, od r.1997 kontinuální venovenózní hemofiltrace, hemoperfuze, reinfuze ascitu). V současné době je hlavní náplní oddělení péče o pacienty v chronickém dialyzačním programu, příprava indikovaných pacientů k zařazení na čekací listinu na transplantaci ledviny, akutní péče ve spolupráci s odděleními ARO a JIP a spolupráce s nefrologickou ambulancí a predialyzační poradnou. Počet dialyzačních výkonů stoupl od roku 1993 z 1609 na současných neuvěřitelných 7684 výkonů za rok. Průměrný věk pacientů byl v roce 1993 46 let, dnes je to 68 let. Uvedené je dokladem jedné zásadní změny. Výrazně se prodlužuje věk, kterého se pacienti díky moderním poznatkům medicíny dožívají, a zlepšuje se kvalita jejich života.  

 

  • Vítězové nad sebou samým

Nejznámějším a současně i prvním pacientem v péči HDO v Jilemnici je pan Jaroslav Dlabola. Ledvinu mu darovala jeho babička, tehdy jí bylo 76 let. Přes řadu komplikací, zapříčiněných vrozenou dispozicí, transplantace i hemodialýza přinesly své ovoce. Pan Dlabola se nemůže věnovat např. sportovním aktivitám, jako dříve, ale na otázku, co mu dala jilemnická hemodialýza, odpovídá jednoznačně: „Život.“ Své poděkování vyjádřil také 3.4.2013 při oslavách 20. výročí vzniku oddělení  v  Sloupovém sále rekonstruované budovy čp.1, bývalého pivovaru v Jilemnici.  Místy až dojemnému setkání byla přítomna také babička pacienta.

                       

Články o jilemnické hemodialýze:

 
 

velikost písma - A +