Úvod > Oddělení a ambulance nemocnice > Hemodialyzační oddělení

MUDr. Dana Kudrnáčová

MUDr. Dana Kudrnáčová

Personál

Personál

Přístrojové vybavení

Přístrojové vybavení

Přístrojové vybavení

Přístrojové vybavení

Hemodialyzační oddělení a Nefrologická ambulance MMN v Jilemnici

Rozhodnutím MZČR (č.j.: MZDR 26760/2006) byla našemu oddělení udělena AKREDITACE s platností na 10 let.

Základní informace

Hemodialyzační středisko bylo založeno dne 5. dubna 1993 v provizorních prostorách dětského oddělení. 19. července téhož roku bylo přestěhováno do budovy bývalého Kojeneckého ústavu v Dolení ulici (Satelit), kde bylo až do 4. února 2008. K tomuto datu bylo přemístěno zpět do areálu nemocnice do moderně zrekonstruovaných prostor bývalého hematologicko   - transfuzního oddělení a stává se hemodialyzačním oddělením - jedním z důležitých oddělení naší nemocnice.

Hemodialyzační oddělení poskytuje akutní i chronickou péči pacientům se selháním ledvin, na oddělení  se provádějí chronické hemodialýzy a hemodiafiltrace s BVM monitorací (monitorace změn krevního objemu). Akutní péče je poskytována ve spolupráci s Jednotkou intenzivní péče  MMN. Indikovaní pacienti jsou  připravováni  (i preemptivně ) k transplantaci ledvin prováděné  na Urologické klinice FN HK nebo na odd. Transplantační chirurgie v IKEM Praha.

Hemodialyzační oddělení

Oddělení je vybaveno 14ti lůžky ve  čtyřech dialyzačních  pokojích a dvěma lůžky na izolaci, v r. 2009 bylo do provozu uvedeno 22 moderních  hemodialyzačních přístrojů zn Nikkiso. 

Rekreační dialýzy

Naše oddělení  poskytuje  možnost rekreační dialýzy pro pacienty z jiných středisek včetně pacientů ze zahraničí (komunikace v němčině, angličtině možná). Nutno objednat telefonicky  na tel č. 481 551 372 či faxem  481 551 379. Lékařskou  zprávu je vhodné předem zaslat poštou, emailem nebo faxem na adresu  našeho hemodialyzačního oddělení.

Peritoneální dialýza

Naše oddělení  pečuje  o pacienty  v peritoneálním  dialyzačním programu  za spolupráce s fi Baxter, která poskytuje přístroj cycler  pro APD (automatickou perit. dialýzu) 

Help line Baxter   606 737 872

Kde nás najdete     

Hemodialyzační středisko se nachází v prvním podlaží  přístavby – vstup z recepce. Nefrologická  ambulance se nachází v prvním podlaží přístavy,  přístup vchodem od školky.

 
 

velikost písma - A +