Úvod > Oddělení a ambulance nemocnice > Gynekologicko-porodnické oddělení > Naše služby

Naše služby

Spektrum služeb gynekologicko-porodnického oddělení

 

Gynekologické oddělení:

 • diagnostika, konzervativní nebo operační terapie gynekologických onemocnění a jejich komplikací
 • péče o pacientky po gynekologických operacích
 • péče o pacientky s rizikovým a patologickým těhotenstvím
 • ukončení gravidity ve II.trimestru z genetických důvodů

Oddělení šestinedělí:

 • péče o matku po porodu, péče o prsy a kojení
 • diagnostika a terapie poporodních komplikací

Porodní sál:

 • péče o rodičku před, během i po porodu
 • monitoring plodu během porodu pomocí metod CTG (kardiotokogram), IFPO (intrapartální fetální pulzní oxymetrie)
 • diagnostika a terapie porodních patologií vzniklých během porodu
 • spontánní vaginální porod jednoho plodu, spontánní porod dvojčat, spontánní porod koncem pánevním
 • provádění porodnických operací: klešťový porod, operativní porod koncem pánevním, manuální vybavení lůžka, instrumentální revize dutiny děložní
 • porod Císařským řezem
 • ošetření porodního poranění
 • zajištění porodní analgezie anesteziology MMN
 • odběr pupečníkové krve

 

3D/4D ultrazvukové zobrazení plodu:

 • Co je 3D/4D zobrazení?

 • Nastávající rodiče mají možnost zachytit tvář svého dítěte již v průběhu jeho vývoje v děloze pomocí 4D zobrazení na přístroji Toshiba Aplio 400 a udělat si tak již velmi konkrétní představu o jeho vzhledu.

 • 3D zobrazení vám ukáže v plastické podobě, jak vaše miminko vypadá, ale obrázek je pouze statický ( fotografie). U 4D (čtvrtou dimenzí je čas) jde o reálné 3D zobrazení v čase (video), které umožní vidět pohyby plodu, jeho mimiku, otevírání, či zavírání úst atd. Zobrazení se provádí abdominální sondou ( „přes břicho“). Kvalita zobrazení je limitovaná polohou miminka, množstvím plodové vody před zobrazovanou částí plodu, i celkovým habitem těhotné. Proto nebude v našich silách zajistit uspokojivý výsledek každému a s tímto je třeba předem počítat.

 • 3D/4D zobrazení není běžným UZ vyšetřením a není tedy hrazeno z veřejného zdravotního pojištění. Těhotná je tak povinna uhradit toto vyšetření dle platného ceníku MMN v Jilemnici.

 • Nejlepších výsledků je dosaženo mezi 24+0 – 28+0 týdnem těhotenství, prosíme tedy o respektování tohoto období ( toto je období vhodné k vyšetření, svůj termín na něj si můžete samozřejmě rezervovat již s předstihem).

 • Na vyšetření je třeba se telefonicky objednat na gynekologické ambulanci - telef. 481 551 296.

 

Gynekologické operace:

 • zákroky diagnostické: diagnostická hysteroskopie, diagnostická laparoskopie, test průchodnosti vejcovodů lapa roskopickou nebo rentgenovou metodou, cystoskopie, vaginoskopie u dětí
 • zákroky operační:
 1. malé operační výkony: umělé přerušení těhotenství v I.trimestru, kyretáž, konizace,odběry vzorků tkání z gyn. orgánů, plastika malých stydkých pysků
 2. ošetření úrazů zevních a vnitřních rodidel
 3. endoskopické operační výkony: operační hysteroskopie, laparoskopické operační výkony (ošetření srůstů v malé pánvi, ošetření cyst vaječníků, odejmůtí vaječníků nebo vejcovodů, laparoskopická sterilizace, laparoskopicky asistovaná hysterektomie,ošetření myomů děložních, operační terapie endometriosy, laparoskopicky asistovaná appendektomie)
 4. vaginální operace: vaginální hysterektomie, plastiky poševní, vaginální operační terapie inkontinece močové – tzv. metoda pomocí pásky TOT, rekonstrukční operace pánevního dna pomocí síťky
 5. operace břišní cestou: hysterektomie, operační řešení nádorových onemocnění gyn. orgánů, břišní operace inkontinence močové a defektů pánevního dna, ošetření patologií vaječníků, vejcovodů a dělohy neřešitelných laparoskopickou metodou, appendektomie

Gynekologická ambulance všeobecná:

 • odběry krve k vyšetření
 • odběry jiného biologického materiálu na vyšetření
 • komplexní gynekologické vyšetření
 • konziliární gynekologické vyšetření pro ostatní oddělení MMN, pro nemocnici v Semilech či Domovy důchodců a Léčebny dlouhodobě nemocných v našem regionu, konziliární vyšetření pro obvodní gynekology, vyšetření pro policii ČR
 • dispenzarizace onkogynekologických pacientek
 • ambulantní péče o pacientky po gyn. operaci, řešení pooperačních komplikací
 • ambulantní zákroky- zavedení a extrakce nitroděložního tělíska, intrauterinní inseminace
 • vyšetření spermiogramů
 • indikace k operacím
 • vaginální ultrazvukové vyšetření malé pánve
 • péče o pacientky s inkontinencí močovou, diagnostika defektů pánevního dna

Prenatální poradna:

 • prenatální péče o fyziologické těhotenství
 • diagnostika a dispenzarizace rizikového nebo patologického těhotenství
 • konziliární vyšetření těhotných žen pro obvodní gynekology

Ultrazvuková ambulance:

 • vaginální ultrazvukové vyšetření malé pánve
 • screeningové ulrazvukoné vyšetření ve 12.týdnu, 20.týdnu, 30.týdnu gravidity
 • provádění odběru plodové vody pod kontrolou ultrazvuku – amniocentéza
 • Dopplerovské vyšetření plodu v graviditě
 • Dopplerovské vyšetření patologií vnitřních gynekologických orgánů

Ambulance dětské gynekologie:

 • komplexní vyšetření dětským gynekologem
 • konzilární vyšetření dětským gynekologem

 

 
 

velikost písma - A +