Úvod > Oddělení a ambulance nemocnice > Gynekologicko-porodnické oddělení > Informace o hospitalizaci

Informace o hospitalizaci

Informace o hospitalizaci na porodnici

  • Akutní příjem na porodní sál

Maminky jsou příjímány na porodní sál se spontánně započatým porodem 24 hodin denně. K porodu do naší porodnice se objednávat nemusí, je ale vhodné přijít po 36.týdnu sepsat potřebné papíry, aby nebyl samotný příjem k porodu pro mamiky, které většinou již mají kontrakce, zdlouhavý. Na přijmové ambulanci je provedeno vstupní CTG vyšetření plodu, vyšetření rodičky včetně odebrání anamnestických údajů. Budoucí mamince je vysvětlen její aktuální stav a poskytnuty potřebné informace o tom, co ji v následujících chvílích čeká.

  • Plánovaný příjem ke spontánnímu porodu

Některé  maminky mají porod tzv. vyvolávaný. V plánovaný den přijdou na  porodní sál mezi 7.-8. hodinou ráno. Dále vše probíhá stejně jako u spontánně započatého porodu.

  • Plánovaný příjem k porodu císařským řezem

Porod císařským řezem je operační porod, proto je k němu třeba předoperační vyšetření, které provádí praktický lékař. Pokud má toto předoperační vyšetření budoucí maminka  s sebou, může se dostavit na příjem na oddělení šestinedělí mezi 10.-14. hodinou. Pokud toto vyšetření hotové nemá, musí přijít lačná mezi 8.-10. hodinou, bude jí odebrána krev a předoperačníí vyšetření doplněno na interní ambulanci.

Další informace viz. kolonka šestinedělí


Informace o hospitalizaci na gynekologii

  • Plánovaný příjem k operaci

Po předchozím objednání pacientky přichází na příjem k plánovému gynekologickému výkonu dle objednání vždy v úterý a ve čtvrtek mezi 8.-10. hodinou na gynekologickou ambulanci, která se nachází v přízemí, vlevo od recepce. Pacientky, které jsou v naší nemocnici poprvé, se nejprve na recepci zaregistrují a až poté se hlásí na gyn. ambulanci. Zde získají informované souhlasy k výkonu a jsou poučeny o všem, co je v přijmový den čeká.  Vlastní příjem probíhá na ambulanci gynekologického oddělení, které se nachází ve 4. patře. Pacientku dále vyšetří anesteziolog v rámci předanestetického vyšetření, odpoledne se provádí předoperační příprava dle charakteru operace.

Objednat k operačnímu výkonu se mohou pacientky na základě doporučení svého obvodního gynekologa na tel. 481 551296 nebo na mobil 774 874 049  mezi 8-15. hodinou, sestra Markéta Hrubá, gyn. amb. Pacientky, kterým je operace doporučena v naší ambulanci na základě indikačního vyšetření, si mohou termín operace domluvit přímo v den vyšetření.

Po operaci je pacientka sledována na pooperačním pokoji, ze kterého se po určité době vrací zpět na gynekologické oddělení. Po operaci je vhodné dodržovat režimová opatření doporučená lékařem a sestrou oddělení, zejména se jedná o pohybová a dietní opatření, předejdete tak zbytečným komplikacím.

Doba hospitalizace je různá, záleží na typu operačního výkonu.

Návštěvy umožňujeme bez omezení. Vhodnější dobou pro návštěvu je odpoledne vzhledem k vizitám, které probíhají vždy dopoledne. K dispozici je jídelna na oddělení. Návštěvy na pokoji jsou možné pouze na nadstandardním pokoji, u těhotných pacientek, které mají omezený pohybový režim a u pacientek po operaci, jejichž zdravotní stav též pohyb neumožňuje.

Informace o zdravotním stavu pacientky Vám podá lékař gynekologického oddělení mezi 8-15 h, v akutních případech službu konající lékař. Informace po telefonu nepodáváme!

  • Akutní příjem k operaci

Příjem k akutnímu operačnímu výkonu se často dějě mimo pracovní dobu. V takovém případě se pacientka dostaví přímo na gynekologické oddělení ve 4. patře, kde je proveden příjem, následně předoperační vyšetření internistou dle požadavků anesteziologa a podle naléhavosti stanoven čas zákroku. Pacientce je vysvětlen její stav a následující postup při přijmu lékařem.

 
 

velikost písma - A +