Úvod > Oddělení a ambulance nemocnice > Gynekologicko-porodnické oddělení

MUDr. Zdeněk Vocásek

MUDr. Zdeněk Vocásek

Nadstandardní pokoj na porodnici.

Nadstandardní pokoj na porodnici.

Porodní sál.

Porodní sál.

Vaše miminka si můžete také nechat vyfotografovat profesionální fotografkou

Vaše miminka si můžete také nechat vyfotografovat profesionální fotografkou

Gynekologicko-porodnické oddělení

Těší nás, že jste projevili zájem o naše oddělení navštívením našich internetových stránek. Pevně věříme, že zde naleznete spoustu zajímavých informací o naší práci. Budete-li mít nějaké dotazy, na které odpověď nenajdete, neváhejte nás kontaktovat.

Přestože pracujeme v malé podhorské nemocnici, pestrostí našich výkonů i nabízenou péčí můžeme dobře konkurovat i gynekologicko-porodnickým oddělením mnohem větších nemocnic. Věříme, že naší hlavní předností je fakt, že celý tým našich lékařů, porodních asistentek i zdravotních sester vždy pracuje tak, abychom dodrželi všechna nejaktuálnější doporučení našich odborných společností a zároveň nezapomínali na přání pacientek, vnímali je jako lidské bytosti a vzájemnou spoluprací docílili nejlepších možných výsledků v každém individuálním případě.

S rychlým rozvojem moderní medicíny však nemůžeme zajistit odpovídající péči úplně všem a proto jsme rádi, že v péči o novorozence předčasně narozené či miminka s hmotností pod 2000g, která vyžadují akutní péči vyššího pracoviště, můžeme spolupracovat s neonatologickým oddělením Fakultní nemocnice v Hradci Králové. Obdobně je tomu v případě vysoce rizikových těhotenství, kdy upřednostňujeme transport těhotné ženy na zmíněná vyšší pracoviště.

V gynekologickém odvětví našeho oboru, zejména v onkogynekologii, také úspěšně spolupracujeme s vyššími pracovišti a to především s Onkogynekologickým centrem při gynekologicko-porodnické klinice 1. lékařské fakulty a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, zejména prof. Cibulou či FN v Hradci Králové- doc. Špaček. Velmi dobrou spolupráci máme i s onkologickým pracovištěm v Pardubicích . prof. Odrážka, doc. Doležel. V oblasti operativy máme velmi dobrou spolupráci s doc. Otčenáškem. 

 V neposlední řadě za záruku kvality naší péče považujeme též spolupráci s Bioptickou laboratoří s.r.o. Plzeň, která pro nás odečítá veškerá cytologická i histologická vyšetření. Bioptická laboratoř s.r.o. je největší cytologická laboratoř a zároveň bioptická laboratoř na území České republiky. 

Pod odboným dohledem CORD BLOOD CENTER CZ, s.r.o. zajišťujeme odběry pupečníkové krve.

Samozřejmostí je v naší nemocnici provádění otoakustického screeningu (vyšetření sluchu), preventivního vyšetření katarakty (šedého zákalu), ledvin a kyčlí u novorozenců.

Ve spolupráci s genetikou Fakultní nemocnice Hradec Králové provádíme 1x týdně amniocentézy (odběr plodové vody) ke spokojenosti našich pacientek. Pacientky tak nemusí za tímto výkonem cestovat, což by mohlo ovlivnit osud gravidity po výkonu. 

Rok 2018 v číslech

Tým lékařů a sester gyn. por. oddělení MMN, a.s. nemocnice Jilemnice v roce 2018 odvedl 918 porodů.

Porodili jsme 10 dvojčat z toho 2 dvojčata spontánně.

23,5% našich rodiček využilo možnosti svodné analgezie. 

Počet přeložených novorozenců do Fakultní nemocnice Hradec Králové činil 17.

Počet císařských řezů 184, tj. 20%

Počet porodů ukončených per forcipem 16, tj. 1,7, per VEX 18, tj. 1,9%

Počet amniocentéz 27

 

Gynekologická činnost našeho oddělení byla opět pestrá, což dokumentuje několik čísel. Na našem oddělení jsme v roce 2017 operovali celkem 1 142 žen.

Provedli jsme 107 hysterektomií (LAVH 62, AH 25, VH 20)

Na našem oddělení bylo hospitalizováno 1 995 žen (1 038 na gynekologii a 957 na porodnickém oddělení), při průměrné délce hospitalizace gynekologie 2,43 dne a porodnice 4,26 dne.

Ambulantně jsme ošetřili 6 024 žen.

 


 


 

 

 

 
 

velikost písma - A +