Úvod > Oddělení a ambulance nemocnice > Interní a diabetologická ambulance > Naše služby

Naše služby

 •  Komplexní vyšetření diabetologem
 •  Cílené vyšetření diabetologem
 •  Kontrolní vyšetření diabetologem
 •  Konzilium specialistou
 •  Nácvik a zaučování aplikace inzulínu
 •  Edukační pohovor  lékaře s pacientem  či rodinou
 •  Cílená edukace   diabetika
 •  Ošetření handicapovaného pacienta
 •  Odběr krve ze žíly, aplikace i.m., i.v.,s.c., i.d. injekcí
 •  Kanylace periferní žíly,intravenózní infuze u dospělého nebo dítěte nad 10 let
 •  Telefonická konzultace,minimální kontakt s pacientem (recepty)
 •  Podiatrická péče
 
 

velikost písma - A +