Úvod > Oddělení a ambulance nemocnice > Interní a diabetologická ambulance

MUDr. Petra Vrbová

MUDr. Petra Vrbová

Interní a diabetologická ambulance

V naší ambulanci zajišťujeme celkovou péči o diabetiky – diagnostiku, prevenci a léčbu komplikací, léčbu souvisejících onemocnění – jako jsou vysoký krevní tlak, porucha metabolismu tuků, některá onemocnení štítné žlázy, obezita.

Staráme se o diabetiky 1. typu (onemocnění autoimunitní poškození beta buněk produkujících inzulín), diabetiky 2. typu (hlavní vliv životního stylu a dědičnosti), pacienty se sekundárními typy diabetu (např. po transplantacích, při onemocnění slinivky a jater) i pacientky s gestačním typem diabetu.

V rámci interní ambulance sledujeme především pacienty s ischemickou chorobou srdeční, onemocněním štítné žlázy, poruchami lipidového metabolizmu. Zajišťujeme předoperační vyšetření,  pro diabetiky, celková interní vyšetření a podiatrickou péči.

 

Co je součástí léčby?

  • edukace – velmi důležitá, znamená naučit se žít s diabetem, jak se stravovat, jak sportovat, jak zvládat zátěžové situace nejen při léčbě inzulínem, jak předcházet vzniku komplikací cukrovky, jak sledovat své hodnoty krevního cukru a upravit je stravou, pohybem nebo inzulínem

  • kompenzace – individuální nastavení léčby, snažíme se najít nejvhodnější způsob ať už pomocí tablet, injekčně podávaných léků, inzulínů nebo inzulínových analog, případně i léčbou inzulínovou pumpou

  • snažíme se o prevenci a včasný záchyt pozdních komplikací diabetu – odesíláme pravidelně pacienty k vyšetření očního pozadí, provádíme kontroly funkce ledvin a ztrát bílkovin do moči, prohlídku dolních končetin

  • podiatrická vyšetření a péče – pravidelné kontroly nervového čití na dolních končetinách, měření kotníkových tlaků, včasná prevence, záchyt a komplexní ošetření defektů na končetinách

  • pravidelné interní vyšetření u rizikových pacientů

 
 

velikost písma - A +