Úvod > Oddělení a ambulance nemocnice > Dětské a novorozenecké oddělení > Dětská lékařská služba pomoci

Dětská lékařská služba pomoci

Akutní vyšetření pacientů do 19 let

  • je určeno pro pacienty s akutními zdravotními potížemi;
  • k vyšetření se není třeba telefonicky objednávat;
  • k vyšetření noste zdravotní a očkovací  průkaz dítěte;
  • v případě teplot je vhodné podat dítěti lék na snížení teploty a k vyšetření přijet po poklesu teploty, bude to pro dítě příjemnější, bude lépe spolupracovat a vyšetření bude přínosnější;
  • telefonické konsultace zdravotního stavu neposkytujeme - nelze stanovovat diagnosu a léčbu po telefonu, mohlo by dojít k poškození pacienta;
  • telefonické konsultace stran podávání léků dětem neposkytujeme - je třeba postupovat dle údajů v příbalovém letáku léku;
  • před příchodem na ambulanci se zaregistruje na recepci nemocnice ev. uhraďte  regulační poplatek v automatu na recepci;
  • před vstupem do budovy dětského oddělení zazvoňte u dveří  a vyčkejte odpovědi (i v případě, že jsou dveře právě otevřeny).
 
 

velikost písma - A +