Úvod > Oddělení a ambulance nemocnice > ARO > Naše služby

Naše služby

Spektrum výkonů prováděných na odd. ARO:


Oddělení ARO poskytuje zdravotní péči na dvou navzájem propojených úsecích.

Anesteziologická část:

Anesteziologická část oddělení se zabývá převážně spoluprací s ostatními obory v nemocnici. Pacientům, kteří jsou v péči těchto oborů je nabízena anestézie, znecitlivění pro nejrůznější bolestivé a nepříjemné výkony, ať už jde o operační výkony, nebo o výkony diagnostické.

  • předanestetické vyšetření pacientů před výkony v celkové či svodné anestezii v anesteziologické ambulanci
  • znecitlivění k operacím – celkové anestézie i svodná znecitlivění, blokády nervových pletení pro výkony všeobecné chirurgie, traumatologické, urologické, ortopedické a gynekologické
  • pooperační dohled po operacích na pooperačním(„dospávcím pokoji“) 
  • léčba akutní, pooperační bolesti pomocí svodných technik
  • ambulantní anestézie pro výkony operační i neoperační povahy
  • porodnická analgezie spinální a epidurální v průběhu probíhajícího porodu dostupná 24 hod. denně, svodná anestézie pro porody císařským řezem 
  • analgezie – tlumení bolesti při vyšetřovacích výkonech na rentgenovém oddělení a  při bolestivých vyšetřeních a ošetřeních u dětí
  • analgezie při bolestivých vyšetřeních v endoskopii – gastroskopii, kolonoskopii, ERCP
  • ambulantní akutní péče v rámci LSPP(lékařska služba první pomoci) službu konajícím anesteziologem ve všední den do 22h, v so, ne a ve svátek od 8 do 22h

Anesteziologická péče je v naší nemocnici zajištěna v plném rozsahu týmem lékař + sestra po 24 hodin denně.  Služba zajišťuje zejména anesteziologickou péči o pacienty kteří naléhavě potřebují operační zákrok. Poskytuje také nepřetržitý servis porodnické analgezie. 

 
 

velikost písma - A +