Úvod > Oddělení a ambulance nemocnice > Ambulance klinické logopedie

Ambulance klinické logopedie

Ambulance klinické logopedie

Ambulance klinické logopedie

Pracoviště při MMN poskytuje poradenství, diagnostiku a terapii v oblasti narušené komunikační schopnosti dětem i dospělým klientům.

Péče je poskytována u lůžka klienta (např. po poranění mozku, cévní mozkové příhodě, poruchách polykání aj.). Velký důraz je kladen na práci v ambulanci (v prostorách polygfunkčního domu, budova č.8, dříve "stará poliklinika"). V současné době jsou v provozu 2 ambulance na jednom místě v sousedících místnostech.

 Ve zdravotnictví je běžná logopedická péče pro děti i dospělé hrazena ze zdrojů zdravotních pojišťoven a po předložení doporučení od lékaře (pediatr, ORL, foniatr, neurolog, obvodní lékař).

Pouze výkony prováděné klinickým logopedem za neléčebným účelem (vyšetření řeči pro účely způsobilosti ke studiu, pro výkon povolání, pro soudní a jiná jednání, si klienti hradí sami podle platného sazebníku - k dispozici na http://www.nemjil.cz/cz/pro-pacienty/cenik/).

Ordinační hodiny ZDE


 
 

velikost písma - A +