Úvod > Kvalita v MMN, a.s.

Ing. Petra Zollmannová, manažerka kvality

Ing. Petra Zollmannová, manažerka kvality

Kvalita v MMN, a.s.

Kvalita v MMN, a.s.

Kvalita v MMN, a.s.

Oddělení kvality a vnitřní kontroly

Pracoviště vzniklo při přípravě nemocnice Jilemnice na akreditaci, kterou v roce 2012 MMN v Jilemnici získala a v roce 2015 obhájila. 

Systém řízení kvality v MMN, a.s. - personální zabezpečení:

 • představenstvo MMN, a.s.
 • úsek investic a rozvoje (ředitel úseku) kam patří i oddělení kvality a vnitřní kontroly (manažer kvality)

Základní vnitřní dokumenty v systému řízení kvality jsou následující:

 • Vnitřní řídící dokumentace (řády, směrnice, ošetřovatelské standardy, SOP aj.), které se v současné době revidují

Základní vnější dokumenty v systému řízení kvality jsou následující:

 • Zákon č. 372/2011, o zdravotních službách
 • Minimální požadavky pro zavedení systému interního hodnocení kvality a bezpečí - Věstník č. 16//2015
 • Resortní bezpečnostní cíle MZ - Věstník č. 5/2012

V současné době jsou v MMN, a.s. sledovány indikátory kvality - pády a dekubity.

Nemocnice Jilemnice:

 • Součástí řízení procesu kvality je také externí a interní systém vyhodnocování kvality – dotazníková šetření. Nemocnice Jilemnice je zapojena do projektu měření spokojenosti pacientů společnosti Health Care Institute a získala:
 • 1. místo v Libereckém kraji v roce 2008
  1. místo v Libereckém kraji v roce 2009
  1. místo v Libereckém kraji v roce 2010
  1. místo v Libereckém kraji v roce 2011; 4. místo v ČR
  1. místo v Libereckém kraji v roce 2012 - hospitalizovaný pacient
  2. místo v Libereckém kraji v roce 2012 - ambulantní pacient; 9. místo v ČR
  1. místo v Libereckém kraji v roce 2013 - hospitalizovaný pacient
  1. místo v Libereckém kraji v  roce 2013 - ambulantní pacient; 9. místo v ČR
  1. místo v Libereckém kraji v roce 2014 - ambulantní pacient, 15. místo v ČR
  2. místo v Libereckém kraji v roce 2014 - hospitalizovaný pacient, 17. místo v ČR
  2. místo v Libereckém kraji v roce 2015 - ambulantní pacient, 30. místo v ČR
  2. místo v Libereckém kraji v roce 2015 - hospitalizovaný pacient, 22. místo v ČR
  2. místo v Libereckém kraji v roce 2016 - ambulantní pacient
  2. místo v Libereckém kraji v roce 2016 - hospitalizovaný pacient
  2. místo v Libereckém kraji v roce 2017 - ambulantní pacient
  2. místo v Libereckém kraji v roce 2017 - hospitalizovaný pacient

 • V roce 2012 a 2013 proběhlo také interní hodnocení spokojenosti zaměstnanců nemocnice Jilemnice. Dotazníkového šetření se zúčastnilo 146 zaměstnanců v roce 2012 a 160 zaměstnanců  v roce 2013. V roce 2014 se nemocnice Jilemnice zúčastnila projektu HCI - hodnocení spokojenosti zaměstnanců a získala 1. místo v Libereckém kraji a 22. místo v ČR! V roce 2014 se nemocnice zúčastnila projektu HCI - finanční zdraví a získala 1. místo v Libereckém kraji! V roce 2015 ve stejném projektu HCI získala nemocnice Jilemnice1. místo v hodnocení spokojenosti zaměstnanců Libereckého kraje (16. místo v ČR) a 5. místo v oblasti finančního zdraví.

  

 
 

velikost písma - A +