Úvod > - nemocnice Jilemnice > Základní informace

Základní informace o nemocnici

Jméno nemocnice

MMN, a.s.   (společnost se skládá ze dvou nemocnic,  Nemocnice Jilemnice a Nemocnice Semily)

Kontakt

 • Adresa: Metyšova 465, 514 01 Jilemnice
 • Telefon: 481 551 111
 • Fax: 481 541 353
 • E-mail: vedeni@nemjil.cz
 • WWW: www.nemjil.cz  
 • ID datové schránky: 2ed4c4t
 • Číslo účtu: Komerční banka, a.s. expozit. Jilemnice, č.ú. 115-3453310267/0100
 • : 05421888
 • DIČ: CZ05421888

Níže uvedené informace se týkají  Nemocnice Jilemnice,
obdobné informace o Nemocnici Semily naleznete na  www.nemsem.cz

 

plán areálu nemocnice zde: mapka

Spádové území nemocnice: Jilemnicko, část Vrchlabska, Semilska, Jablonecka a Jičínska
Počet obyvatel spádového území: cca 60 000
Typ nemocnice:

městská

Zřizovatel: Město Jilemnice
Počet provozovaných odborností: 37
Z toho lůžková část: 6 - interna, chirurgie, gynekologie a porodnictví, dětské a novorozenecké, neurologie, anesteziologicko resuscitační oddělení (ARO)
Ambulance: 18
Komplementy:
 • Radiodiagnostické oddělení (RDGO)
 • Oddělení laboratoře (OLAB)
 • Hematologická ambulance
 • Oddělení nukleární medicíny (ONM)
 • Hemodialyzační oddělení (HDO)
 • Rehabilitační oddělení (RHB)
Počet provozovaných lůžek:
 • celkem: 194
 • z toho JIP: 9 (Jednotka intenzivní péče)
 • ARO: 4 (Anesteziologicko resuscitační oddělení)
Počet ošetřených pacientů za rok 2015:
 • v ambulancích: 63 665
 • za hospitalizace: 8 355
Průměrná ošetřovací doba:

4,60 dní

Využití lůžek:

65,03 %

Celkové výnosy:

338 458 tis. Kč

Celkové náklady:

336 538 tis. Kč

Počet zaměstnanců k 31. 12. 2015 Přepočtený počet
 • celkem: 324
 • z toho lékařů: 56
 • z toho NLZP: 196 (nelékařský zdravotnický pracovník)
 • z toho THP: 31 (technicko hospodářský pracovník)
Průměrná měsíční mzda k 31. 12. 2015
 • celkem: 31 286 Kč
 • lékařů: 60 376 Kč (včetně služeb)
 • NLZP: 27 683 Kč
 • THP: 22 974 Kč

Dokumenty ke stažení

ZveřejněnoDokument
29.03.2011Organizační struktura MMN v Jilemnici (typ: PDF, velikost: 994.86 Kb)
 
 

velikost písma - A +