Úvod > - nemocnice Jilemnice > Motto, poslání, cíle, plány a vize MMN

Motto, poslání, cíle, plány a vize MMN

Motto nemocnice:

„Bezpečná nemocnice - spokojený pacient“

1.    Poslání a vize MMN, a.s.

„Naším cílem je poskytovat kvalitní služby pacientům. Jsme přátelskou nemocnicí. Patříme mezi nejmodernější nemocnice našeho typu. Jsme profesionálové a zajišťujeme kvalitní zdravotní péči. Máme na paměti, že péče o zdraví musí být v rovnováze se spokojeností pacientů. Komplexní zdravotní péči zajistíme koordinací týmů specialistů mnoha odborností. V hodnocení spokojenosti pacientů a také v kvalitě poskytované péče chceme patřit mezi nejlépe hodnocené nemocnice (srovnatelné co do velikosti a spektra výkonů). Naše služby musí být spolehlivé, komplexní a efektivní. Snažíme se, aby naši zaměstnanci byli trvale vzděláváni a měli motivaci pro práci i studium. Rozvoj nemocnice stavíme na základech dobrých ekonomických výsledků a trvalého zkvalitňování zdravotní péče. Respektujeme kodex práv pacientů a etický kodex zaměstnance.“

2.    Základní hodnoty nemocnice

 1. Nejvyšší možná kvalita péče o pacienta, jeho spokojenost.
 2. Spokojenost zaměstnanců, jejich vzdělávání, motivace, stabilita.
 3. Bezpečnost pacientů.
 4. Úcta k pacientovi.
 5. Profesionální chování personálu.
 6. Spolupráce týmů, pracovišť, lékařského a nelékařského personálu.
 7. Loajalita vůči nemocnici.
 8. Ekonomická stabilita, efektivita činností.

3.    Cíle, plány a vize rozvoje

3.1.    Krátkodobé cíle, 2015 až 2016

 • Posouzení možností propojení MMN a NsP Semily, praktická realizace, ukončení spolupráce v rámci sdružení Horní Pojizeří: 2015-2016;
 • Reakreditace MMN: 2015;
 • Personální naplnění primariátu CHIR, stabilizace personálu v MMN: 2015-2016;
 • Optimalizace a jednotná struktura organizačních norem a řídících aktů: 2015;
 • Jednotně členěné, evidované, umístěné a dostupné interní normativní akty na odděleních: 2015;
 • Rozvoj prezentace MMN na veřejnosti – akce pro veřejnost, tisk, webové stránky (plněno průběžně).

3.2.    Střednědobé cíle, 2015 až 2020

 • Obnova a inovace informačních technologií (v zásobníku projektů);
 • Další etapa obnovy a doplnění přístrojů;
 • Obnova technologie provozů a energetického hospodářství;
 • Výstavba budovy rehabilitace s heliportem na střeše;
 • Pořízení přístrojů pro novou rehabilitaci;
 • Generální oprava střech (s příspěvkem zřizovatele);
 • Dopravní řešení, parkovací plochy a komunikace, zeleň a bezpečnost v areálu;
 • Postupné převzetí akutní lůžkové péče z okolních regionů (dle výsledku jednání s NsP Semily a KNL Liberec).

3.3.    Dlouhodobé cíle, 2015 až 2025

 • Výchova nástupců vedoucích zaměstnanců MMN, personální a odborné posílení střední generace lékařů;
 • Rozvoj jednotlivých odborností;
 • Zlepšení organizace práce a zřízení nových, specializovaných ambulancí;
 • Obnova investic;
 • Nové zdroje financování – komerční pojištění nadstandardních služeb, zahraniční klientela, prezentace na webových stránkách EU;
 • Magnetická resonance;
 • Vybudování vlastní ambulance ORL;
 • Udržování a posilování schopností hemodialyzačního oddělení a oddělení laboratoře, vč. jejich personálního zajištění.
 • Oprava meziskladu zdravotnického odpadu (v zásobníku projektů.)

3.4.    Plánované investice mimo rámec ZP a techniky

 • Oprava meziskladu zdravotnického odpadu (v zásobníku projektů.)
 
 

velikost písma - A +