Kámen a lidé - sochy

09.10.2009

„Účinky kamene na zdraví člověka

Je mnoho druhů kamenů, jsou všude kolem nás. Potkáváme je odpradávna, byly tady dříve než my a zůstanou na naší planetě i po nás.

Od úsvitu našeho bytí si lidé uvědomovali jejich moc, sbírali je a poznávali. Věřili, že například krystaly akvamarínu nám dodávají odvahu, klid, pomáhají očištění; angelit pomáhá udržet mír, pomáhá nám nalézt cestu k pravdě, smíření, vzbuzuje v nás soucit, tiší bolest, je symbolem znovuzrození; rubín oslabuje napětí, zvyšuje naši sebedůvěru, pomáhá intuitivní činnosti, uvolnění. Díky sodalitu můžeme být více odvážní, dokážeme lépe meditovat, koncentrovat se, dosáhnout klidu, síly, moudrosti…

Všimněme si, že všechny kameny, kterým jsou přisuzovány léčivé vlivy, ovlivňují naše nitro, duši. V tom byla moudrost našich předků: Věřili v  uzdravení ducha. Uvědomovali si snad, že naše tělesné neduhy velmi často souvisí se stavem našeho svědomí, naší duše, či chcete-li, naší nervové soustavy? Kdo ví. Od prvních dnů, kdy zvládli základní pracovní úkony a nástroje,  se však snažili vtisknout do kamene podobu okolního světa, bytostí a věcí, které je obklopovaly. A tento zvláštní a blízký vztah ke kameni nám zůstal do dnešních časů.

Kolikrát jsme se zastavili, abychom v  údivu pohlédli na monumentální výjevy skal v Adršpachu, v Českém ráji či na řecká skalní města na vrcholcích pohoří Metamorphosis, … Stejně tak s údivem a zamyšlením pohlížíme dnes na obrazy představ, vtesávané do pískovcových bloků, které se nám před očima mění ve fantazijní obrazy i realistické zhmotnění existujícího světa. Stojíce před dokončenými díly pak zas a znova prožíváme ten odvěký rituál posvátné úcty ke kameni. A i když můžeme mít odlišný estetický vjem z dokončeného díla, neubráníme se společně tomu nejdůležitějšímu: Zamyšlení. Najednou zde stojíme osamoceni s předmětem, který byl ještě před nedávnem jen beztvarým kvádrem, ležícím na zemi v lomu a přikrytým vrstvou prachu. Intimita toho okamžiku nás možná popuzuje, možná také uklidňuje, či nám projasňuje mysl. Nutí nás přemýšlet nad tím, jaký to byl asi člověk, ten sochař, který tuto sochu vytvořil? Co cítil, když, stejně jako naší předkové, měnil kámen v živé obrazy? Jaké mohl mít starosti? Jak vypadal? Byl to muž či žena? Cože?! Byla to žena?! Taková drzost… A to je přesně ten okamžik, kdy sochy plní své poslání. Pomáhají nám přenést se do říše fantazie, dávají nám připomenout staré příběhy či provokují moderním pojetím. Ve všech případech nám však pomáhají léčit naši duši. Přijmeme-li tento okamžik, pak bude v naší nemocnici medicínská léčba existovat navždy v harmonii s prostředím, jež nás obklopuje.

Za umělecká díla vzniklá v rámci projektu „Kámen a lidé“ děkujeme. Autorům soch i obrazů, které Masarykova městská nemocnice v Jilemnici obdržela darem, přejeme mnoho tvůrčích úspěchů.

MUDr. Jiří Kalenský, ředitel MMN v Jilemnici

zpět

 
 

velikost písma - A +