Úvod > - nemocnice Jilemnice

O nemocnici

Nemocnice provozuje šest základní lůžkových odborností:

 • ARO
 • dětské a novorozenecké
 • gynekologie a porodnictví
 • chirurgie
 • interna
 • neurologie

Součástí jsou i pracoviště komplementu a odborné ambulance

 • Hemodialyzační oddělení
 • Hematologická ambulance
 • Radiodiagnostické oddělení
 • Fyziatrie a rehabilitační lékařství
 • Oddělení laboratoře
 • Oddělení nukleární medicíny
 • Anesteziologická část oddělení ARO
 • Ambulance a poradny chirurgického oddělení vč. urologická ambulance
 • Ambulance a poradny gynekologicko - porodnického oddělení
 • Ambulance a poradny interního oddělení vč. interní a diabetologické ambulance
 • Ambulance neurologického oddělení
 • Ambulance a poradny dětského a novorozeneckého oddělení
 • Alergologická a imunologická ambulance vč. revmatologie
 • Endokrinologická ambulance
 • Klinická logopedie

Pracoviště v areálu MMN provozovaná jinými subjekty

 • Odběrové místo oddělení klinické biochemie a krevní transfůze ÚVN Praha, Střešovice
 • Gynekologická ambulance – MUDr. Pavel Břeský
 • Praktický lékař pro děti a dorost – MUDr. Hana Kubinová
 • Praktický lékař pro děti a dorost – MUDr. Dana Stránská, Mediclinic
 • Praktický lékař pro dospělé – MUDr. Milan Pospíšil
 • Praktický lékař pro dospělé – MUDr. Aleš Černý
 • Praktický lékař pro dospělé – MUDr. Alena Petráková
 • Neurologická ambulance – MUDr. Ilona Malinová
 • Oční ambulance – MUDr. Jaroslava Hladíková, MUDr. Zajícová
 • Kožní ambulance – MUDr. Jana Štrinclová
 • ORL ambulance – MUDr. Jaroslav Pokorný
 • Dopravní zdravotní služba - Ambulance - van Doornik - MMN, spol. s. r. o.
 • Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje

Jednotlivá pracoviště poskytují svoje služby nejen pacientům jilemnické nemocnice, ale též pacientům ostatních specializovaných ambulancí provozovaných v regionu. Dále zajišťuje služby pro okolní nemocnice v Semilech, Vrchlabí, Vysokém nad Jizerou a dalších. Poskytuje služby nejen zdravotnické, ale i další, související s provozem zdravotnických zařízení (dodáváme stravu pro LDN v Lomnici n./Pop. ap.)

Nemocnice v minulých letech investovala ze svých zdrojů značný objem prostředků (více než 150 mil.Kč). Vytvořila si tak dobré předpoklady, aby obstála v síti ZZ a byla doporučena k uzavření smluv se ZP na dobu 5 let.

Seznam současných smluv se ZP:

 • 111 Všeobecná zdravotní pojišťovna
 • 201 Vojenská zdravotní pojišťovna
 • 205 Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
 • 207 Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank a pojišťoven
 • 209 Zdravotní pojišťovna Škoda
 • 211 Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra
 • 213 Revírní bratrská pokladna
 
 

velikost písma - A +