Úvod > Aktuality

Stát přispěje lékařům na vzdělávání

Stát přispěje lékařům na vzdělávání

10.06.2016

Až jedenáct a půl milionu korun by mohla dostat Masarykova městská nemocnice v Jilemnici ze státního rozpočtu na specializační, tzv. rezidenční, vzdělávání lékařů u vybraných lékařských oborů. V Jilemnici by rádi vzdělávali chirurgy, gynekology a porodníky a také internisty.

„Naše nemocnice se do projektu přihlašuje poprvé.  Pro rok 2016 ministerstvo zdravotnictví vypsalo jedenáct oborů s otevřeným počtem až pro 400 rezidentů. Vydat by na to mělo více než 712 milionů korun“ řekla manažerka kvality jilemnické nemocnice Petra Zollmannová.

Ministerstvo zpracovává metodiku na vzdělávání pro celkem 47 specializačních oborů. Podle ředitele nemocnice Jiřího Kalenského je to nyní pro ty obory, které v nemocnicích chybí nejvíce. Jilemnická nemocnice by ráda dosáhla na osm rezidenčních míst. A nemusejí se o ně ucházet jen ti lékaři, kteří už v nemocnici pracují. V Jilemnici rádi přivítají i čerstvé absolventy lékařských fakult.

„Mladý lékař, který se do vzdělávacího programu přihlásí, musí absolvovat celou specializační přípravu, která je pro jednotlivé obory různě dlouhá. Třeba chirurg se školí šest a gynekolog pět let. Pokud by lékař zařazený do vzdělávání přešel do jiné nemocnice v Česku, peníze mohou jít za ním. Kdyby ale ukončil pracovní poměr a odešel třeba do zahraničí, peníze od ministerstva nikdo nedostane. Peníze z programu se také čerpají postupně, minimálně dvakrát ročně, nemocnice je nedostávají najednou“ popsal princip výplaty dotačních peněz Kalenský. Z dotace na rezidenční místa nemocnice částečně hradí mzdové náklady, školitele, materiálové náklady a náklady na služby, kterými jsou cesty na stáže či stáže samotné.

Sama nemocnice musí pro získání dotace splňovat určitá kritéria. „Podstatné je to, abychom měli akreditaci pro vzdělávání v oborech, pro které peníze žádáme, a to splňujeme“ doplnila manažerka kvality jilemnické nemocnice.

Žádost o peníze v Jilemnici zpracovali a odeslali již v březnu, nyní netrpělivě vyčkávají rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví, zda se nemocnice dostane do seznamu akreditovaných zařízení, kterým bude dotace přidělena. „Pokud bychom je získali, v červenci 2016 vyhlásíme výzvu k přihláškám do výběrových řízení pro každý obor zvlášť. Mladé lékaře, kteří budou mít o vybrané obory zájem a budou – li splňovat daná kritéria, přijmeme a začneme dotační peníze čerpat“ uvedl správní ředitel Ota Krejčí, odpovědný za finanční plán projektu.

Aby i po atestaci v nemocnici plně kvalifikovaní lékaři zůstávali, se nemocnice snaží zajistit pestrou nabídkou dalších výhod, mezi které patří placené třídenní volno tzv. sick days, pro maminky, lékařky s dětmi možnost využít dětskou skupinu, tzv. firemní školku, možnost studovat zahraniční jazyky (němčinu, angličtinu, ruštinu), čerpat příspěvky dle vlastního výběru na vitamíny nebo sportovní vyžití, využít možnost ubytování či zprostředkování bydlení nebo pro zaměstnance a jejich rodinné příslušníky a využívat i některé bezplatné služby nehrazené ze zdravotního pojištění.

 

zpět

 
 

velikost písma - A +