Úvod > Aktuality

Spojení dvou nemocnic Libereckého kraje

Spojení dvou nemocnic Libereckého kraje

24.05.2017

V Semilech chtějí vybudovat traumatologicko-ortopedické centrum a rozšířit služby následné péče. „Dlouhodobou vizí společnosti je soustředit akutní péči do jilemnické nemocnice a péči následnou do semilské nemocnice. I nadále jsou ale v semilské nemocnici v provozu veškeré odborné ambulance beze změn, s cílem je do budoucna co nejvíce rozšířit pro zajištění základní péče,“ podotýká Alena Kuželová, místopředsedkyně představenstva akciové společnosti.

Kromě základní péče se ale semilská nemocnice chce do budoucna zaměřit na komplexní následnou péči v jejím plném spektru. Mimo následné ústavní, rehabilitační a sociální péče, kterou již nyní nabízí, chce od počátku příštího roku poskytovat také péči dlouhodobou intenzivní a ošetřovatelskou, včetně ventilovaných lůžek. A posunout stávající ortopedické oddělení až do statutu ortopedicko-traumatologického centra. Čemuž nahrávají i nově zrekonstruované operační sály.

„Semilská nemocnice disponuje nově zrekonstruovanými operačními sály od roku 2015. Stavební práce a vybavení, včetně přístrojového vyšlo na šestnáct milionů. Nové zázemí v podobě sterilizátoru, myčky, monitorů, lůžek, operační lampy a C ramene, neboli pojízdného rentgenu, pak vytvořilo ještě lepší podmínky pro kvalitní a bezpečnou péči o naše pacienty,“ dodává Ing. Kuželová.

 A ani v Jilemnici nezahálejí. I tam se zaměřují na zvýšení kvality návazné péče, a to v současné době prostřednictvím projektu, jehož cílem je obnova a doplnění části přístrojového vybavení na lékařských odděleních MMN, a.s., která podporují návaznou zdravotní péči. To znamená na obory traumatologie, kardiologie, cerebrovaskulární a iktová péče, perinatologie a onkologie. Modernizací přístrojového vybavení dojde ke zvýšení bezpečnosti pacientů, zlepšení komfortu při diagnostice, která se tak stává rychlejší a přesnější.

„Jedná se zejména o obnovu a doplnění přístrojového vybavení a technologií. Mezi vybrané oblasti zaměření projektu patří modernizace akutní lůžkové péče, kde plánujeme pořídit plicní ventilátory, elektricky polohovatelná lůžka, defibrilátory, pacientské monitory a centrální monitoraci na vybraná lůžková oddělení, dialyzační monitory, infuzní technikyu, a další, včetně pořízení nových přístrojových technologií k rehabilitaci pacientů či modernizace operačních sálů,“ vypočítává Imrich Kohút, biomedicínský inženýr.

V rámci projektu se chystají nakoupit operační svítidla, traumatologický operační stůl, anesteziologické přístroje, pojízdné RTG C-rameno, resektoskop a parní sterilizátory, dále pak vybavení gastroenterologické ambulance, kam pořídí moderní kolonoskop a gastroskop, a doplnění diagnostické techniky. V plánu je obnova CT přístroje, nákup ultrazvukových přístrojů, EKG, kardiotokografů a mnohé další.

„MMN, a.s. hodlá nákupem nových technologií udržet vysokou úroveň kvality poskytované zdravotní péče a dále ji posílit. Vzhledem k rostoucímu významu rychlé a správné diagnostiky s včasným odesíláním pacientů do center vysoce specializované péče a rostoucí potřebě přebírat pacienty z těchto center s nutností poskytování návazné péče, představuje plán rozvoje úrovně infrastruktury návazné péče v MMN, a.s. klíčovou roli,“ dodává Jiří Kalenský, předseda představenstva MMN, a.s.

zpět

 
 

velikost písma - A +