Úvod > Aktuality

Prevence a rychlost jsou u mrtvice zásadní

Prevence a rychlost jsou u mrtvice zásadní

03.07.2017

Jilemnický neurolog: prevence a rychlost jsou u mrtvice zásadní

Bezmála padesát tisíc lidí v České republice ročně postihne cévní mozková příhoda, neboli mrtvice, která je celosvětově druhou nejčastější příčinou úmrtí, hned po kardiovaskulárních chorobách. Pro úspěšnou léčbu je  nejdůležitější včasná diagnostika a ještě lépe samozřejmě onemocnění předcházet důkladnou prevencí.

Jaká jsou zásady prevence cévní mozkové příhody?

Jsou stejné jako obecně u jiných onemocnění. Zdravý životní styl, do něhož řadíme především dostatek pohybu, racionální stravu bohatou na zeleninu, minimalizaci cukrů a zdraví neprospěšných tuků, alkohol pít jen příležitostně a pochopitelně nekouřit.

Jakou úlohu má v oblasti cévních mozkových příhod v síti zdravotnických zařízení právě jilemnická nemocnice?

U nás zajišťujeme zejména sekundární prevenci. Příčinou ischemické varianty cévní mozkové příhody je ucpání tepny. Jejím samotným zprůchodněním, byť i se záchranou mozkové tkáně, problém nekončí. Musíme se pokusit zjistit, proč k uzávěru došlo.

A co bývá nejčastější příčinou?

Vedle zúžení přívodné magistrální tepny aterosklerotickým plátem je to porucha srdečního rytmu, takzvaná fibrilace síní, která vede k tvorbě sraženin v srdci; ty jsou poté vmeteny do cévního řečiště, kde způsobí tepenný uzávěr. Tato porucha rytmu může být bohužel pouze epizodická a jednorázové vyšetření EKG k její identifikaci nemusí stačit.

A jak to řešíte na vaší neurologii?

Máme tu vlastní přístroj na vyšetření EKG, na kterém jsme zahájili monitoraci také u rizikových pacientů. Chystáme rozšíření výbavy oddělení o další tři monitory, které budou napojeny na centrální počítačový monitor na sesterně, což umožní mnohem efektivnější záznam a hodnocení sledovaných parametrů. V plánu je i získání ultrazvukového přístroje, který umožní, abychom přívodné tepny vyšetřovali sami a nebyli odkázáni na přetížené radiology. Je velmi reálné, že letos nové vybavení získáme.

Jak mohou pacienti poznat, že je mrtvice postihla?

Existuje jednoduchá instruktážní pomůcka, která umožňuje i laikům rozpoznat nejtypičtější příznaky mrtvice, kterou nazýváme F A S T.

Co v tom případě mají oni sami nebo jejich okolí udělat?

Rychle zavolat rychlou záchrannou službu. Doprava svépomocí vede téměř vždy ke zbytečnému zdržení a čas je v případě cévní mozkové příhody rozhodující. Navíc máme v České republice propracovaný systém, kdy rychlá záchranná služba kontaktuje koordinátora komplexního cerebrovaskulárního centra, a ten rozhodne o dalším postupu. Konkrétně o tom, zda má být transportován přímo do komplexního cerebrovaskulárního centra. Pouze pacienti, u kterých došlo ke spontánní úpravě neurodeficitu, nebo je trvání příznaků tak dlouhé, že jim nelze vysoce specializovanou péči nabídnout, jsou transportováni na nejbližší neurologii bez ohledu na její vybavení.

A co v případě, že je pacient dopraven mimo tato centra, třeba právě k vám?

Pokud je k nám přivezen pacient s akutní cévní mozkovou příhodou, postupujeme  podobně, jako bychom byli iktové centrum. Posoudíme, vhodnost kandidáta pro rekanalizační léčbu. Stalo se již, že i v jilemnické nemocnici byla podána intravenózní trombolýza, mělo by však jít o výjimečnou situaci. Naše další úloha kromě sekundární prevence spočívá v zajištění rehabilitace.

 

MUDr. Jan Waishaupt

Kvalifikace / vzdělání

  • Lékařská fakulta UK v Plzni
  • Specializace v oboru neurologie I. stupně
  • Specializovaná způsobilost v oboru neurologie

Praxe

  • 2002 – 2013: Neurologické oddělení ON Jičín a.s. Od roku 2008 pracoval na pozici zástupce primáře a vedoucího lékaře lůžkového oddělení.
  • 2013 – 2016: Neurologická klinika FN v Hradci Králové, včetně výuky studentů medicíny. V roce 2016 byl jmenován vedoucím lékařem JIP.
  • Současnost: Neurologické oddělení MMN na pozici zástupce primáře.

 

FAST

Rychlost diagnostiky a zásahu lékařů je nejdůležitějším faktorem pro úspěšnou léčbu mrtvice.

 Instruktážní pomůcka vychází z anglického slova „fast“, tedy rychle.

Face (tvář) – asymetrie tváře pro pokles koutku
Arm (paže) – slabost nebo necitlivost končetiny
Speech (mluva) – nesrozumitelná, setřelá řeč
Time (čas) – co nejrychleji volat záchranku

 

 

 

zpět

 
 

velikost písma - A +